Hoe zit het met btw en autokosten?

5/5
Dit artikel wordt aangeboden door...
MoneyMonk, hét online boekhoudprogramma voor ZZP’ers
Factureren

Let op de tarieven zijn afhankelijk van het jaar waarin deze gereden zijn:
Voor 01-01-2023 was het bedrag €0,19 per kilometer
In 2023 geldt het tarief van €0,21 per kilometer
Per 2024 geldt het tarief van €0,23 per kilometer

Jaarlijks zijn er traditiegetrouw altijd veel vragen over de btw en autokosten!

  • Hoe zit het met de btw over de aanschafwaarde?
  • Hoe zit het met de btw op autokosten zoals onderhoud en brandstof?
  • Moet ik wel of niet bijtellen?
  • Mag ik mezelf nu wel of geen € 0,23 per kilometer vergoeden?
  • Mag ik gemaakte autokosten aftrekken van mijn winst?

Allemaal relevante vragen.

Om je als ZZP'er op weg te helpen zochten wij het voor je uit!

In 4 vragen inzicht op je mogelijkheden...


Jouw situatie


Je hebt een privé auto, en registreert al je gereden kilometers

Autokosten

Autokosten (het gedeelte zonder BTW) die je hebt gemaakt mogen niet worden afgetrokken van de winst.

Voorbeeld:
Stel dat je onderhoudskosten hebt gehad voor € 121,- inclusief BTW.
De € 100,- kosten (onderhoudskosten exclusief BTW) die je gemaakt hebt, zijn niet aftrekbaar van de winst.

BTW op autokosten

Betaalde BTW op autokosten is alleen terug te vorderen wanneer de betaling daarvan is terug te herleiden naar je bedrijf. Wanneer je de BTW op gemaakte autokosten wil terugvorderen zul deze autokosten met zakelijk 'plastic' moeten betalen, bijvoorbeeld met: je zakelijke pinpas, creditcard of een tankpas op naam van je bedrijf.

Voorbeeld:
Je hebt bij het tankstation de auto volgegooid, maar je betaalt contant met geld in je broekzak. Geen probleem denk je, je schiet het gewoon voor. De belastingdienst ziet dit als niet zakelijk te herleiden, ook niet als je de bon bewaart en inboekt. De BTW op deze tankbeurd is niet terug te vorderen.

Correctie privé gereden kilometers

Omdat je alleen BTW mag verrekenen over de zakelijk gereden kilometers, moet je aan het einde van het jaar een correctie toepassen voor de privé gereden kilometers. Omdat je een sluitende kilometerregistratie bijhoudt, kun je precies uitrekenen welk percentage van het totaal van al je ritten privé is en welk gedeelte zakelijk is.

Voorbeeld:
In de loop van het jaar heb je € 800,- aan BTW betaald over je autokosten. Uit je sluitende administratie blijkt dat je in totaal 60.000 kilometer hebt gereden waarvan 45.000 zakelijk. Aan het eind van het jaar had je dan €600 euro mogen aftrekken (€ 800 x 45.000/60.000).
Je hebt dus € 200 teveel teruggevorderd, en zal dit in de laatste aangifte van het jaar moeten corrigeren.

Vergoeding zakelijk gereden kilometers

Met een sluitende kilometerregistratie mag je kiezen hoe je jezelf de zakelijk gereden kilometers vergoedt. Je hebt twee opties waaruit je kan kiezen:

  1. Je mag jezelf € 0,23 per zakelijk gereden kilometer vergoeden (woon/werk kilometers tellen niet mee)
  2. Je mag € 0,23 per zakelijk gereden kilometer aftrekken van de winst (woon/werk kilometers tellen wel mee)

Bijtellen

Je hoeft niet bij te tellen. Bijtelling is bedoeld voor mensen die een auto van de zaak hebben. Jij hebt aangegeven dat je in je privé-auto rijdt, en daarom hoef je geen bijtelling te betalen.

Je hebt een privé auto, en registreert een deel van je gereden kilometers

Autokosten

Autokosten (het gedeelte zonder BTW) die je hebt gemaakt mogen niet worden afgetrokken van de winst.

Voorbeeld:
Stel dat je onderhoudskosten hebt gehad voor € 121,- inclusief BTW.
De € 100,- kosten (onderhoudskosten exclusief BTW) die je gemaakt hebt, zijn niet aftrekbaar van de winst.

BTW op autokosten

Betaalde BTW op autokosten is alleen terug te vorderen wanneer de betaling daarvan is terug te herleiden naar je bedrijf. Wanneer je de BTW op gemaakte autokosten wil terugvorderen zul deze autokosten met zakelijk 'plastic' moeten betalen, bijvoorbeeld met: je zakelijke pinpas, creditcard of een tankpas op naam van je bedrijf.

Voorbeeld:
Je hebt bij het tankstation de auto volgegooid, maar je betaalt contant met geld in je broekzak. Geen probleem denk je, je schiet het gewoon voor. De belastingdienst ziet dit als niet zakelijk te herleiden, ook niet als je de bon bewaart en inboekt. De BTW op deze tankbeurd is niet terug te vorderen.

Correctie voor privé gereden kilometers

Bij de laatste BTW-aangifte van het jaar moet je een correctie toepassen op de BTW die je in de loop van het jaar hebt teruggevorderd op de autokosten. Dit wil de belastingdienst omdat je geen kilometers registreert, maar theoretisch wel alle BTW hebt kunnen terugvorderen (mits zakelijk betaald), terwijl je met je privé auto ook privé rijdt. De hoogte van deze bijtelling is 1.5% van de cataloguswaarde van je auto.

Voorbeeld:
In de loop van het jaar heb je € 400,- aan BTW teruggevorderd op je autokosten. Je rijdt in een auto met een cataloguswaarde van € 10.000,-. In dit geval moet je bij de laatste BTW-aangifte nog € 150,- bijtellen (1.5% van € 10.000). Je netto BTW-voordeel over de autokosten is dan € 250,- (€ 400,- minus € 150,- bijtelling).

Vergoeding zakelijk gereden kilometers

Met een kilometerregistratie die niet sluitend is, mag je jezelf een vergoeding toekennen voor alle zakelijke kilometers die je hebt geregistreerd. Dit mag je op een van onderstaande twee manieren doen:

  1. Je mag jezelf € 0,23 per zakelijk gereden kilometer vergoeden (woon/werk kilometers tellen niet mee)
  2. Je mag € 0,23 per zakelijk gereden kilometer aftrekken van de winst (woon/werk kilometers tellen wel mee)

Bijtellen

Je hoeft niet bij te tellen. Bijtelling is bedoeld voor mensen die een auto van de zaak hebben. Jij hebt aangegeven dat je in je privé-auto rijdt, en daarom hoef je geen bijtelling te betalen.

Je hebt een privé auto, en registreert geen gereden kilometers

Autokosten

Autokosten (het gedeelte zonder BTW) die je hebt gemaakt mogen niet worden afgetrokken van de winst.

Voorbeeld:
Stel dat je onderhoudskosten hebt gehad voor € 121,- inclusief BTW.
De € 100,- kosten (onderhoudskosten exclusief BTW) die je gemaakt hebt, zijn niet aftrekbaar van de winst.

BTW op autokosten

Betaalde BTW op autokosten is alleen terug te vorderen wanneer de betaling daarvan is terug te herleiden naar je bedrijf. Wanneer je de BTW op gemaakte autokosten wil terugvorderen zul deze autokosten met zakelijk 'plastic' moeten betalen, bijvoorbeeld met: je zakelijke pinpas, creditcard of een tankpas op naam van je bedrijf.

Voorbeeld:
Je hebt bij het tankstation de auto volgegooid, maar je betaalt contant met geld in je broekzak. Geen probleem denk je, je schiet het gewoon voor. De belastingdienst ziet dit als niet zakelijk te herleiden, ook niet als je de bon bewaart en inboekt. De BTW op deze tankbeurd is niet terug te vorderen.

Correctie voor privé gereden kilometers

Bij de laatste BTW-aangifte van het jaar moet je een correctie toepassen op de BTW die je in de loop van het jaar hebt teruggevorderd op de autokosten. Dit wil de belastingdienst omdat je geen kilometers registreert, maar theoretisch wel alle BTW hebt kunnen terugvorderen (mits zakelijk betaald), terwijl je met je privé auto ook privé rijdt. De hoogte van deze bijtelling is 1.5% van de cataloguswaarde van je auto.

Voorbeeld:
In de loop van het jaar heb je € 400,- aan BTW teruggevorderd op je autokosten. Je rijdt in een auto met een cataloguswaarde van € 10.000,-. In dit geval moet je bij de laatste BTW-aangifte nog € 150,- bijtellen (1.5% van € 10.000). Je netto BTW-voordeel over de autokosten is dan € 250,- (€ 400,- minus € 150,- bijtelling).

Vergoeding zakelijk gereden kilometers

Wanneer je met je privé-auto zakelijke ritten rijdt, dan kan je € 0,23 per kilometer vergoed krijgen van je bedrijf mits je de zakelijke ritten bijhoudt. Je hebt aangegeven dat je geen zakelijke kilometers bijhoudt.
Je mag jezelf geen vergoeding betalen van € 0,23 per kilometer.

Voorbeeld:
Je bent dit jaar veel op pad geweest naar klanten. Waar je allemaal geweest bent weet je niet meer precies, maar je weet zeker dat het meer dan 1000 kilometer is. Omdat je je zakelijke ritten niet hebt bijgehouden, mag je geen schatting maken. Je mag het bedrag (kilometers x € 0,23) niet aan jezelf vergoeden en het bedrag ook niet aftrekken van je winst.

Bijtellen

Je hoeft niet bij te tellen. Bijtelling is bedoeld voor mensen die een auto van de zaak hebben. Jij hebt aangegeven dat je in je privé-auto rijdt, en daarom hoef je geen bijtelling te betalen.

Je hebt een zakelijke auto, registreert al je gereden kilometers, en rijdt minder dan 500 km privé

Autokosten

Autokosten (het gedeelte zonder BTW) die je hebt gemaakt mogen van de winst worden afgetrokken..

Voorbeeld:
Stel dat je onderhoudskosten hebt gehad voor € 121,- inclusief BTW.
De € 100,- kosten (onderhoudskosten exclusief BTW) die je gemaakt hebt zijn aftrekbaar van de winst.

BTW op aanschaf- en autokosten

Je mag de BTW op de aanschafwaarde van je auto alsmede de BTW op gemaakte autokosten, voor bijvoorbeeld onderhoud en brandstof, terugvorderen.

Voorbeeld:
Stel dat je onderhoud hebt gehad voor € 121,- inclusief BTW. De € 21,- euro aan BTW die je over dit bedrag hebt betaald, mag je verrekenen in je BTW aangifte. Stel je hebt een auto gekocht en op de aanschafwaarde van de auto zat € 1.200,- aan BTW dan mag je ook die BTW terugvorderen in je BTW aangifte.

Correctie privé gereden kilometers

Omdat je alleen BTW mag verrekenen over de zakelijk gereden kilometers, moet je aan het einde van het jaar een correctie toepassen voor de privé gereden kilometers. Omdat je een sluitende kilometerregistratie bijhoudt, kun je precies uitrekenen welk percentage van het totaal van al je ritten privé is en welk gedeelte zakelijk is.

Dit verreken je vervolgens met het bedrag dat je in het afgelopen jaar over de aanschafwaarde alsmede op de autokosten, aan BTW hebt betaald.

Voorbeeld:
In de loop van het jaar heb je € 800,- aan BTW betaald en teruggevorderd over je autokosten. Uit je sluitende administratie blijkt dat je in totaal 60.000 kilometer hebt gereden waarvan 300 kilometer privé. Aan het eind van het jaar had je dan € 796 euro mogen aftrekken (€ 800 x 59.700/60.000).
Je moet een correctie opvoeren van € 4 euro in de laatste BTW-aangifte van het jaar.

Vergoeding zakelijk gereden kilometers

De vergoeding voor zakelijk gereden kilometers is alleen toepassing indien je een privé-auto hebt en deze gebruikt voor zakelijke ritten. In dit geval heb je aangegeven een “zakelijke” auto te hebben, je mag jezelf geen € 0,23 per kilometer vergoeden.

Bijtellen: nee

Je hoeft niet bij te tellen omdat je minder dan 500 km per jaar privé rijdt. Je moet wel een "Verklaring geen privégebruik" aanvragen bij de Belastingdienst. LET OP: de Belastingdienst controleert hier zeer maar dan ook echt zeer scherp op. De bewijslast ligt bij jou, niet bij de Belastingdienst!

Je hebt een zakelijke auto, registreert al je gereden kilometers, en rijdt meer dan 500 km privé

Autokosten

Autokosten (het gedeelte zonder BTW) die je hebt gemaakt mogen van de winst worden afgetrokken..

Voorbeeld:
Stel dat je onderhoudskosten hebt gehad voor € 121,- inclusief BTW.
De € 100,- kosten (onderhoudskosten exclusief BTW) die je gemaakt hebt zijn aftrekbaar van de winst.

BTW op aanschaf- en autokosten

Je mag de BTW op de aanschafwaarde van je auto alsmede de BTW op gemaakte autokosten, voor bijvoorbeeld onderhoud en brandstof, terugvorderen.

Voorbeeld:
Stel dat je onderhoud hebt gehad voor € 121,- inclusief BTW. De € 21,- euro aan BTW die je over dit bedrag hebt betaald, mag je verrekenen in je BTW aangifte. Stel je hebt een auto gekocht en op de aanschafwaarde van de auto zat € 1.200,- aan BTW dan mag je ook die BTW terugvorderen in je BTW aangifte.

Correctie privé gereden kilometers

Omdat je alleen BTW mag verrekenen over de zakelijk gereden kilometers, moet je aan het einde van het jaar een correctie toepassen voor de privé gereden kilometers. Omdat je een sluitende kilometerregistratie bijhoudt, kun je precies uitrekenen welk percentage van het totaal van al je ritten privé is en welk gedeelte zakelijk is.

Dit verreken je vervolgens met het bedrag dat je in het afgelopen jaar over de aanschafwaarde alsmede op de autokosten, aan BTW hebt betaald.

Voorbeeld:
In de loop van het jaar heb je € 800,- aan BTW betaald en teruggevorderd over je autokosten. Uit je sluitende administratie blijkt dat je in totaal 60.000 kilometer hebt gereden waarvan 300 kilometer privé. Aan het eind van het jaar had je dan € 796 euro mogen aftrekken (€ 800 x 59.700/60.000).
Je moet een correctie opvoeren van € 4 euro in de laatste BTW-aangifte van het jaar.

Vergoeding zakelijk gereden kilometers

De vergoeding voor zakelijk gereden kilometers is alleen toepassing indien je een privé-auto hebt en deze gebruikt voor zakelijke ritten. In dit geval heb je aangegeven een “zakelijke” auto te hebben, je mag jezelf geen € 0,23 per kilometer vergoeden.

Bijtellen: ja

Je moet wel bijtellen omdat je meer dan 500 km per jaar privé rijdt. De hoogte van het percentage voor de bijtelling varieert van 0 tot 25% en is afhankelijk van hoeveel CO2-uitstoot je auto produceert.

Let op: is je auto ouder dan 15 jaar? Dan geldt de Youngtimer regeling, waarbij de bijtelling 35% van de dagwaarde van je auto bedraagt.

Je hebt een zakelijke auto, en registreert een deel van je gereden kilometers

Autokosten

Autokosten (het gedeelte zonder BTW) die je hebt gemaakt mogen van de winst worden afgetrokken..

Voorbeeld:
Stel dat je onderhoudskosten hebt gehad voor € 121,- inclusief BTW.
De € 100,- kosten (onderhoudskosten exclusief BTW) die je gemaakt hebt zijn aftrekbaar van de winst.

BTW op aanschaf- en autokosten

Je mag de BTW op de aanschafwaarde van je auto alsmede de BTW op gemaakte autokosten, voor bijvoorbeeld onderhoud en brandstof, terugvorderen.

Voorbeeld:
Stel dat je onderhoud hebt gehad voor € 121,- inclusief BTW. De € 21,- euro aan BTW die je over dit bedrag hebt betaald, mag je verrekenen in je BTW aangifte. Stel je hebt een auto gekocht en op de aanschafwaarde van de auto zat € 1.200,- aan BTW dan mag je ook die BTW terugvorderen in je BTW aangifte.

Correctie privé gereden kilometers

Omdat je alleen BTW mag verrekenen over de zakelijk gereden kilometers, moet je aan het einde van het jaar een correctie toepassen voor de privé gereden kilometers. Je hebt geen sluitende kilometeradministratie en moet daarom 2.7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm bijtellen bij de laatste BTW-aangifte van het jaar. Wanneer het privégebruik plaatsvindt later dan 4 jaar na het jaar waarin je de auto in gebruik hebt genomen, dan mag je 1.5% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm gebruiken in plaats van 2.7%.

Voorbeeld:
Je hebt de auto van de zaak al 5 jaar in gebruik.
Omdat dit langer is dan 4 jaar, mag je 1.5% bijtellen in plaats van de 2.7%

Vergoeding zakelijk gereden kilometers

De vergoeding voor zakelijk gereden kilometers is alleen toepassing indien je een privé-auto hebt en deze gebruikt voor zakelijke ritten. In dit geval heb je aangegeven een “zakelijke” auto te hebben, je mag jezelf geen € 0,23 per kilometer vergoeden.

Bijtellen: ja

Je moet wel bijtellen omdat je geen sluitende kilometeradministratie bijhoudt waaruit blijkt dat je jaarlijks minder dan 500 km privé rijdt.

Je hebt een zakelijke auto, en registreert geen gereden kilometers

Autokosten

Autokosten (het gedeelte zonder BTW) die je hebt gemaakt mogen van de winst worden afgetrokken..

Voorbeeld:
Stel dat je onderhoudskosten hebt gehad voor € 121,- inclusief BTW.
De € 100,- kosten (onderhoudskosten exclusief BTW) die je gemaakt hebt zijn aftrekbaar van de winst.

BTW op aanschaf- en autokosten

Je mag de BTW op de aanschafwaarde van je auto alsmede de BTW op gemaakte autokosten, voor bijvoorbeeld onderhoud en brandstof, terugvorderen.

Voorbeeld:
Stel dat je onderhoud hebt gehad voor € 121,- inclusief BTW. De € 21,- euro aan BTW die je over dit bedrag hebt betaald, mag je verrekenen in je BTW aangifte. Stel je hebt een auto gekocht en op de aanschafwaarde van de auto zat € 1.200,- aan BTW dan mag je ook die BTW terugvorderen in je BTW aangifte.

Correctie privé gereden kilometers

Omdat je alleen BTW mag verrekenen over de zakelijk gereden kilometers, moet je aan het einde van het jaar een correctie toepassen voor de privé gereden kilometers. Je hebt geen sluitende kilometeradministratie en moet daarom 2.7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm bijtellen bij de laatste BTW-aangifte van het jaar. Wanneer het privégebruik plaatsvindt later dan 4 jaar na het jaar waarin je de auto in gebruik hebt genomen, dan mag je 1.5% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm gebruiken in plaats van 2.7%.

Voorbeeld:
Je hebt de auto van de zaak al 5 jaar in gebruik.
Omdat dit langer is dan 4 jaar, mag je 1.5% bijtellen in plaats van de 2.7%

Vergoeding zakelijk gereden kilometers

De vergoeding voor zakelijk gereden kilometers is alleen toepassing indien je een privé-auto hebt en deze gebruikt voor zakelijke ritten. In dit geval heb je aangegeven een “zakelijke” auto te hebben, je mag jezelf geen € 0,23 per kilometer vergoeden.

Bijtellen: ja

Je moet wel bijtellen, omdat je geen sluitende rittenregistratie hebt kun je niet aantonen dat je minder dan 500 km per jaar privé rijdt. De hoogte van het percentage voor de bijtelling varieert van 0 tot 25% en is afhankelijk van hoeveel CO2-uitstoot je auto produceert.

Let op: is je auto ouder dan 15 jaar? Dan geldt de Youngtimer regeling, waarbij de bijtelling 35% van de dagwaarde van je auto bedraagt.

Hoewel wij dit artikel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben samengesteld, kunnen aan dit artikel geen rechten worden ontleent. MoneyMonk is niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade voortvloeiend uit de inhoud van dit artikel. Raadpleeg altijd je boekhouder of accountant om er zeker van te zijn dat je de juiste regels toepast voor jouw situatie.Esther toont de app

Enthousiast? Ervaar zelf
het gemak van MoneyMonk

Stap nu over van boekhouden in Excel naar ons gebruiksvriendelijke boekhoudprogramma!

De eerste 30 dagen gratis, geen betaalgegevens nodig