Privacy statement

Hoe gaan wij om met jouw gegevens?

MoneyMonk hecht véél waarde aan de bescherming van jouw privacy. Bij het gebruik van onze website(s) en onze "online dienst MoneyMonk" wordt in een aantal gevallen naar je persoonlijke en zakelijke gegevens gevraagd. Deze gegevens hebben wij van jou nodig om onze website en online dienst MoneyMonk voor jouw beschikbaar te stellen en natuurlijk beschikbaar te houden!

Wij beschermen jouw gegevens zorgvuldig tegen verlies, misbruik of ander ongeoorloofd gebruik en passen altijd de van toepassing zijnde wetten en regels met betrekking tot jouw privacy toe. Binnen MoneyMonk is dit Privacy Statement van toepassing zodat voor jou duidelijk is hoe wij met jouw gegevens omgaan. Hieronder leggen wij je uit hoe.

Welke gegevens hebben wij van jou nodig?

Alle gegevens die via onze website(s) of via onze "online dienst MoneyMonk" worden ingevuld slaan wij op in onze database(s).

 • een deel van de door jou ingevoerde gegevens hebben wij nodig ten behoeve van de overeenkomst en het voeren van onze abonnementsadministratie
 • het andere deel van de gegevens gebruiken wij voor een goede werking van onze website en onze "online dienst MoneyMonk"
 • ingevoerde financiële gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt t.b.v. het functioneren van jouw eigen administratie.

Wat doen wij met jouw gegevens?

Voor een optimale dienstverlening beheert MoneyMonk jouw ingevoerde gegevens. Toegang tot deze gegevens kan alleen worden verkregen door:

 • Interne autorisatie
  Interne autorisatie verlenen wij alleen indien dit nodig is om de veiligheid en/of beschikbaarheid van onze website en online dienst MoneyMonk te waarborgen en daarmee beschikbaar te houden.
 • Externe autorisatie
  Externe autorisatie kan alleen door jou worden verleend aan medewerkers van MoneyMonk. Bij hulp kijken we alleen mee als jij ons daar om vraagt en daarvoor toestemming geeft.

Wij doen analyse op klantgedrag op geaggregeerd niveau. (niet terug te leiden naar een gebruiker, klant of administratie) Dit doen we, zodat wij jou met deze inzichten een nog betere dienst(verlening) kunnen bieden.

Jouw gebruikers of abonnee-gegevens gebruiken wij uitsluitend om met jou te communiceren.

Bijvoorbeeld voor:

 • het kunnen afhandelen van jouw aanvraag van onze online dienst en het verloop daarvan
 • het versturen van gepersonaliseerde (opvolg-)mails, nieuwsbrieven, uitnodigingen etc.

Openbaar maken van gegevens

MoneyMonk zal nooit uit eigen beweging jouw ingevoerde gegevens openbaar maken. Enige uitzondering hierop is openbaarmaking op grond van een wettelijke bepaling of gerechterlijke uitspraak. Onder geen beding verkopen wij jouw ingevoerde gegevens aan derden, tenzij je daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Cookies

Cookies zijn kleine bestandjes die door de Internet-browser op de computer van de gebruiker worden geinstalleerd. Tijdens je bezoek aan onze website maken wij gebruik van cookies. Het gebruik van cookies is algemeen aanvaard en kan als gebruikelijk worden beschouwd. Er zijn verschillende soorten cookies die verschillende functies vervullen, MoneyMonk maakt gebruik van First- & Third-party cookies

Afzender Type Reden
MoneyMonk Functioneel Het bijhouden van persoonlijke voorkeuren en/of instellingen t.b.v. onze website en/of online software. Zonder dit cookie is het niet mogelijk om in te loggen.
Google Analytics Prestatie Registreert van elke bezoeker het aantal bezoeken, wanneer het website bezoek begint, eindigt en waar de bezoeker vandaan komt en waar een bezoeker vandaan komt.
Google Optimize Prestatie Voor het optimaliseren en uitvoeren van A/B-testen van onze website maken we gebruik van Google Optimize.
YouTube Prestatie Voor onze helpvideo's het uitleg maken we gebruiken van YouTube.
Intercom Prestatie Voor onze chat op de website en in het product maken we gebruik van Intercom.
Social Media Prestatie Facebook, Google+, LindedIN en Twitter
Hiedoor kunt u informatie op onze website delen via social media.
Facebook Pixel Targetting Met de facebook pixel kunnen we je op de hoogte houden van relevante informatie.
Google AdWords Targetting Plaatst op andere websites die worden bezocht relevante content

Je kunt je browser zo instellen dat cookies niet automatisch op je computer geplaatst worden. Op de website van de consumentenbond staat uitleg voor verschillende webbrowsers hoe je cookies kan blokkeren.

Als je het plaatsen van cookies onmogelijk maakt door je browser zo in te stellen dat alle cookies worden geweigerd, bestaat de kans dat (bepaalde) functies niet werken en dat je beperkt gebruik kan maken van onze online dienst MoneyMonk.

Websites van derden

MoneyMonk is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor de inhoud van websites van andere bedrijven en/of instellingen waarnaar we via onze eigen website of "online dienst MoneyMonk" een linkverwijzing (hyperlink) hebben geplaatst. Wij raden je altijd aan na het klikken op een uitgaande link kennis te nemen van de inhoud van Privacy Verklaring van de nieuwe website.

Wijziging van jouw gegevens

Binnen MoneyMonk streven we naar een zo correct en optimaal mogelijke dienstverlening. Om onze kwaliteit en daarmee onze communicatie aan jou te waarborgen kun je te allen tijde je eigen gegevens in "onze online dienst MoneyMonk" raadplegen en/of wijzigen. Na inloggen kan dat via: Menu > Administratie

Geen toegang?
Wijzigingen kun je ook schriftelijk doorgegeven:

MoneyMonk B.V.
t.a.v. Privacy Statement
De Brauwlaan 14
3526XS Utrecht

Wijzigingen in dit Privacy Statement

MoneyMonk is te allen tijde gerechtigd de inhoud van dit Privacy Statement te wijzigen en/of aan te vullen. Indien wij wijzigingen aanbrengen zullen we dat kenbaar maken via onze website(s) of via e-mail.

Ontdek MoneyMonk

Klik op het onderwerp waar je meer van wil weten

Factureren

 • Facturen maken
 • Facturen versturen per e-mail
 • Zie of je e-mail geopend is
 • Laat je betalen met iDEAL
 • Factuur opmaak
Ontdek factureren

Btw-aangifte

 • Btw-aangifte
 • Bankafschriften toevoegen
 • Bij- en afschrijvingen koppelen
 • Btw-aangifte vastleggen
 • Bonnen toevoegen
Ontdek de btw-aangifte

Uren & Projecten

 • Projecten maken en beheren
 • Uren registreren
 • Urenspecificatie maken
 • Uren factureren
 • Werk met budgetten
Ontdek uren & projecten

Start gratis met MoneyMonk

4.8 / 5 - Onze klanten op Google+ (107 beoordelingen)