Hoe werkt de Startersaftrek voor zzp'ers?

Hoe werkt de Startersaftrek?

De Startersaftrek is een aftrekpost die valt onder de kapstok “Ondernemersaftrek”.

Om recht te hebben op de Startersaftrek moet je ook recht hebben op de Zelfstandigenaftrek. De Startersaftrek is een verhoging op de Zelfstandigenaftrek.

De hoogte van de Zelfstandigenaftrek is niet langer meer afhankelijk van de hoogte van de omzet maar een vast bedrag van: € 7.280,-

Indien je dus recht hebt op de Zelfstandigenaftrek (je bent ondernemer en voldoet aan het urencriterium) kun je tevens in aanmerking komen voor de Startersaftrek.

Voor de Startersaftrek gelden de volgende eisen:

  • Je moet recht hebben op de Zelfstandigenaftrek
  • Je was in de vijf voorafgaande jaren minimaal één jaar geen ondernemer voor de inkomstenbelasting
  • Je hebt in de vijf voorafgaande jaren niet meer dan twee keer gebruik gemaakt van de Zelfstandigenaftrek

De hoogte van de Startersaftrek is: €2.123,-

Dit bedrag mag, indien je dus aan de voorwaarden voldoet, opgeteld worden bij de Zelfstandigenaftrek van € 7.280.

Daarmee heb je een totale aftrekpost (Ondernemersaftrek) van € 9.403,-