Hoe werkt het urencriterium voor zzp'ers?

Hoe werkt het urencriterium voor zzp'ers?

Uitleg Urencriterium van de Belastingdienst

Om voor de Zelfstandigenaftrek in aanmerking te kunnen komen heeft de Belastingdienst als voorwaarde gesteld dat o.a. moet worden voldaan aan het Urencriterium. Een leuke term "Urencriterium", maar wat betekent het precies en hoe werkt het Urencriterium?

Als je door de Belastingdienst wordt aangemerkt als ondernemer voor de Inkomstenbelasting kun je in aanmerking komen voor "Ondernemersaftrek".

De ondernemersaftrek is een kapstok van diverse aftrekposten waaronder de Zelfstandigenaftrek. Een van de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om voor de Zelfstandigenaftrek in aanmerking te komen is het Urencriterium.

Het urencriterium

De Belastingdienst stelt dat je per jaar een minimaal aantal uren moet besteeden aan je bedrijf. De Belastingdienst stelt dat dit minimaal 1225 uur per jaar is.
Dit komt gemiddeld neer op 24 uur per week.

De voorwaarden van het Urencriterium

  • Je besteedt als ondernemer minimaal 1225 uur aan je ondernemingen en/of ondernemingen.
  • Werk je gedeeltelijk zelfstandig en gedeeltelijk in loondienst dan moet je feitelijk meer uren besteeden aan je onderneming dan aan het aantal gewerkte uren in loondienst.

Start je bijvoorbeeld halverwege het jaar, dan mag je niet 6/12 (de helft) van 1225 rekenen. Je moet alsnog in die 6 maanden (kortere periode) het volledige aantal van 1225 uur halen! Voor specifieke gevallen gelden nog enkele uitzonderingen, deze zijn te vinden op de website van de Belastingdienst.

Recht op het Urencriterium? Wie eist bewijst!

Indien je gebruik maakt van de Zelfstandigenaftrek is het aan de jou "de ondernemer" om te bewijzen dat je voldoet aan het Urencriterium. Het is dus erg belangrijk dat je je gewerkte uren op een goede manier bijhoudt.