8 september 2021

Vlekkeloze jaarrekening en aangifte Inkomstenbelasting: zorg voor een goede voorbereiding

5/5
Dit artikel wordt aangeboden door...
MoneyMonk, hét online boekhoudprogramma voor ZZP’ers
Factureren

De jaarrekening opstellen en zorgen voor een vlekkeloze aangifte inkomstenbelasting (IB)? Wij helpen je de juiste voorbereiding te treffen. Die is het bekende halve werk, zodat je geen belangrijke dingen over het hoofd ziet.

Als ZZP-er profiteer je van een aantal aftrekposten, bovenop die voor anderen in loondienst. Gebruik daarnaast de volgende tips om je voor te bereiden op de aangifte. Het garandeert een vlekkeloos proces, waarbij je niets belangrijks vergeet.

7 tips voor de beste voorbereiding

Je goed voorbereiding op de aangifte inkomstenbelasting (IB)? Zorg samen met de jaarrekening voor de volgende gegevens, dan komt het allemaal goed:

 • Verzamel aftrekposten
 • Zet privé bijtellingen op een rij
 • Vergeet de investeringsaftrek niet
 • Registreer de gewerkte uren
 • Denk aan je partner
 • Tel premies AOV op
 • Onderzoek de toeslagen

1. Verzamel aftrekposten

Welke aftrekposten heb je? Als ZZP-er en in privé? Het gaat zakelijk om de kilometers die je met een privéauto rijdt, net als die met een privéfiets die je voor jouw bedrijf gebruikt. En maak je zakelijk telefoon- of internetkosten? Ook die kun je aftrekken, waardoor je minder belasting betaalt.

De winst wordt lager, net als met kosten voor de werkruimte en bijvoorbeeld voor reizen en verblijven. Hier kun je een gedeelte van aftrekken, als je voldoet aan de voorwaarden daarvoor.

Door vooraf de aftrekposten op een rij te zetten heb je voor jezelf een goed overzicht van wat je in mindering kunt brengen. Belangrijk, omdat je de posten op die manier in één keer goed kunt invullen. Tijdens de aangifte Inkomstenbelasting (IB) komt er ontzettend veel op je af, dus je zou anders gemakkelijk wat over het hoofd zien.

2. Zet privé bijtellingen op een rij

Heb je als ZZP-er te maken met privé bijtellingen? Zet ook die alvast op een rij. Je kunt denken aan:

 • Een auto van de zaak

  Rijd je een auto van de zaak, die je jaarlijks ook voor meer dan 500 kilometer privé gebruikt? Je moet een privé bijtelling doen. Het bedrag bereken je op basis van de cataloguswaarde, die je vermenigvuldigt met het percentage dat bij jouw auto hoort.

  Tip: rijd je een elektrische auto? Afhankelijk van het jaar waarin je die op kenteken liet zetten betaal je een lager bijtellingspercentage.

 • Goederen of diensten van de onderneming

  Gebruik je goederen of diensten van de onderneming ook in privé? Het kan bijvoorbeeld gaan om een telefoon die je ook privé gebruikt. Met de bijtelling zorg je ervoor dat je jouw zakelijke en privé gebruik uit elkaar houdt. Het zakelijke deel mag je aftrekken, dat in privé niet.

 • Een woning die op de zaak staat

  Heb je de woning op de zaak gekocht? Als je daar ook privé woont is het belangrijk om een bijtelling te doen. Ga uit van de verhouding tussen het privé en zakelijk gebruik, om de bijtelling van de woonlasten te berekenen.

3. Vergeet de investeringsaftrek niet

Een investering gedaan in het afgelopen boekjaar? Zet alvast op een rij welke investering(en) je deed. Je kunt mogelijk gebruik maken van investeringsaftrek. Bekende voorbeelden zijn de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) voor bedrijfsmiddelen en de energie-investeringsaftrek (EIA) voor duurzame investeringen.

Verzamel in ieder geval de bedragen die je betaalde aan de investeringen, net als de facturen daarvoor. Zorg er bovendien voor dat je de bedrijfsmiddelen op de balans zet, om ze te ‘activeren’.

4. Registreer de gewerkte uren

Belangrijk voor een goede voorbereiding op de aangifte Inkomstenbelasting, waar je eigenlijk al op 1 januari mee zou moeten starten. Registreer de uren die je besteedt aan jouw bedrijf. Aan werk voor klanten en aan de administratie, net als aan marketing en jouw eigen ontwikkeling.

Door jouw uren te registreren kun je de Belastingdienst aantonen dat je voldoet aan het urencriterium. Daar voldoe je aan als je minimaal 1.225 uur per jaar aan jouw bedrijf besteedt. Bovendien moet het gaat om minimaal 50% van alle gewerkte tijd in dat jaar. Je komt dan in aanmerking voor:

 • Zelfstandigenaftrek
 • Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk
 • Meewerkaftrek

Tip: ben je starter? Als je in de afgelopen 5 jaar niet meer dan 3x gebruik hebt gemaakt van de Startersaftrek kun je ook die toepassen als je voldoet aan het urencriterium.

Zorg ervoor dat je de geregistreerde uren paraat hebt, om die achter de hand te houden als je een controle krijgt door de Belastingdienst.

5. Denk aan je partner

Werkt jouw partner mee in het bedrijf? Je kunt denken aan een ondersteundende (administratieve) of een actieve rol. Je komt mogelijk in aanmerking voor meewerkaftrek.

Verzamel daarvoor de gewerkte uren van jezelf (je moet voldoen aan het urencriterium) en die van jouw partner. Het is belangrijk dat de ander minimaal 525 uur in het bedrijf werkt, zonder vergoeding of voor een vergoeding van minder dan €5.000.

6. Tel premies AOV op

Betaalde je het afgelopen boekjaar premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering? De premies voor een AOV kun je optellen, om die mee te nemen in de aangifte Inkomstenbelasting. Het gaat om ‘uitgaven voor inkomensvoorziening’, die je eenvoudig in kunt vullen als je vooraf zorgt voor een duidelijk overzicht.

7. Onderzoek de toeslagen

Kijk tenslotte vooraf alvast na of je in aanmerking komt voor toeslagen. Je kunt als ZZP-er te maken hebben met een (sterk) wisselend inkomen, waardoor dit jaarlijks anders kan zijn. Interessant om te onderzoeken:

 • Zorgtoeslag
 • Huurtoeslag
 • Kinderopvangtoeslag
 • Kindgebonden budget

Zoek dit alvast uit voordat je de jaarrekening in orde maakt en je de aangifte IB gaat doen. Dan weet je wat je kunt invullen, zodat je daar in ieder geval minder tijd aan kwijt bent.

Aangifte inkomstenbelasting met jaarrekening

Met de jaarrekening maken we het zakelijke deel van de aangifte Inkomstenbelasting (IB) in ieder geval zo makkelijk mogelijk voor je. Je kunt de bedragen gewoon overnemen, waarmee je ervoor zorgt dat je de aangifte goed kunt doen. Als jij zorgt voor de voorbereiding wordt het met de bovenstaande tips dit jaar makkelijker dan ooit.

Esther toont de app

Enthousiast? Ervaar zelf
het gemak van MoneyMonk

Stap nu over van boekhouden in Excel naar ons gebruiksvriendelijke boekhoudprogramma!