Aan alle ZZP’ers: dit verandert er voor jou op 1 januari 2022

5/5
Dit artikel wordt aangeboden door...
MoneyMonk, hét online boekhoudprogramma voor ZZP’ers
Factureren

Het nieuwe jaar staat alweer bijna voor de deur: wat brengt 2022 voor jou als ZZP’er? We hopen natuurlijk op een goed jaar, waarin je uitdagingen aangaat, aan mooie projecten werkt en voldoende omzet maakt.

Zoals ieder jaar zullen ook dit jaar weer een aantal zaken veranderen. Wij zochten voor je uit wat er verandert, dus waar jij rekening mee moet houden als zelfstandig professional.

Daarnaast duiken we in de manier waarop de Kamer van Koophandel adressen gaat beschermen. Zal dit voor jou namelijk ook echt een verschil maken? Waarschijnlijk niet.

Verder bespreken we de gevolgen van Prinsjesdag voor 2022 en kijken we naar de corona-belastingmaatregelen die komend jaar nog van kracht zijn. Zo bieden we jou als ZZP’er het volledige overzicht van wat je in 2022 kunt verwachten. Dat wil zeggen, als het jaar aanvangt. Wat de rest van het jaar brengt kunnen we natuurlijk niet voorspellen.

We hebben deze kennis zo uiteengezet dat je gemakkelijk kan ontdekken wat er voor jou relevant is, namelijk in 5 delen. Deze vijf onderdelen zijn:

 1. ZZP’ers in de zorg
 2. ZZP’ers in de bouw
 3. KvK Privacy: ligt jouw woonadres als eenmanszaak nog op straat?
 4. Alle veranderingen voor je belastingaangiftes als ZZP’er die voortkwamen uit Prinsjesdag
 5. De corona-belastingmaatregelen voor ZZP’ers

ZZP’er in de zorg: meldplicht Wtza

ZZP’ers in de zorg krijgen op 1 januari 2022 te maken met de nieuwe wet Wtza. Het gaat om de Wet toetreding zorgaanbieders, die geldt voor zelfstandigen die vanaf komend jaar hun eigen bedrijf starten in de zorg. Dit betekent in de praktijk dat je vóórdat je start moet aangeven dat je dit van plan bent. Je meldt je aan als nieuwe zorgaanbieder, zodat je daarvoor toestemming kunt krijgen en aan de slag kunt.

Als je nu al ZZP’er in de zorg bent geldt er óók een meldplicht, al heb je daarvoor iets meer tijd. Je kunt je aanmelden vanaf 1 januari. Het is belangrijk dat je dit doet voor 1 juli 2022. Voorkom dat je daarmee te laat bent, omdat je daarmee een boete riskeert die kan oplopen tot € 21.750.

Tip: aanmelden als zorgaanbieder? Dat kan op de website van het CIBG. De gegevens die je hier invult zijn vervolgens zichtbaar voor de IGJ, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Waarom de wet Wtza?

De nieuwe wet in de zorg moet zorgen voor een beter overzicht van zorgaanbieders. Daarnaast is de wet bedoeld om zorgaanbieders beter bewust te maken van de kwaliteitseisen waar zij aan moeten voldoen.

Je bent als ZZP’er in de zorg automatisch een zorgaanbieder, dus je moet aan de nieuwe wet voldoen. Het maakt daarbij niet uit of je werkt met eigen cliënten of in opdracht voor een andere zorgorganisatie.

De wet Wtza introduceert een meldplicht en daar bovenop een vergunningplicht. Dit tweede geldt voor alle zorgaanbieders met meer dan 10 zorgverleners in dienst. De kans is wat dat betreft klein dat je daar als ZZP’er aan moet voldoen. Als dat wel het geval is komen de kosten voor het aanvragen van een vergunning voor eigen rekening.

De wet Wtza biedt de mogelijkheid tot strengere controle op zowel nieuwe als bestaande zorgaanbieders. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat je als zelfstandig zorgaanbieder kunt aantonen hoe je de kwaliteit van zorg waarborgt, hoe je reflecteert en jouw eigen handelen verbetert en hoe je de bedrijfsvoering vormgeeft. Verder moet je laten zien hoe je de financiële administratie regelt. Daarmee kunnen we je bij MoneyMonk natuurlijk goed helpen, dankzij onze gebruiksvriendelijke software waarmee je de administratie in zo min mogelijk tijd doet.

Het is de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) die toezicht zal houden op zorgaanbieders. Zij kijken naar de kwaliteit van de zorg en jouw bedrijfsvoering, om te beoordelen of je daarmee voldoet aan de normen die daarvoor gelden.

Wat verwacht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van jou als ZZP’er?

Als ZZP’er in de zorg moet je voldoen aan de wet Wtza en daarmee ook de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Die tweede wet stelt een aantal kaders en verplichtingen, waarmee jij de kwaliteit van de zorg kunt garanderen.

Het is belangrijk dat je als ZZP’er in de zorg weet wat deze wetgeving inhoudt. Vervolgens moet je daar natuurlijk aan voldoen. Dit leidt tot een aantal verwachtingen om rekening mee te houden. Je moet bijvoorbeeld:

 • Een medicatiebeleid hebben
 • Een kwaliteitssysteem onderhouden
 • Een klachtenregeling hebben
 • (Data)veilig incidenten melden
 • Een opleidingsplan kunnen tonen

Tip: ben je benieuwd waar je precies aan moet voldoen om je aan te melden als zorgverlener? Het CIBG heeft een checklist opgesteld die je daarvoor kunt gebruiken.

ZZP’er in de zorg: wat moet je doen?

Als nieuwe ZZP’er in de zorg is het belangrijk dat jij je op tijd aanmeldt bij het CIBG. Dat doe je voordat je gaat starten. Gebruik de checklist om zeker te weten dat je alles op orde hebt, meld je aan als zorgaanbieder en zorg er daarmee voor dat je als zelfstandige van start kunt.

Ben je al ZZP’er in de zorg? Het is vooral belangrijk om goed te kijken naar de manier waarop je op dit moment handelt en werkt. Is dat al in lijn met de nieuwe wetgeving of moet er iets veranderen? Reflecteer op de manier waarop je jouw bedrijf hebt vormgegeven. Als je denkt dat je voldoet aan de nieuwe wetgeving kun jij je tussen 1 januari en 1 juli 2022 aanmelden.

Voldoe je nog niet (helemaal) aan de nieuwe wetgeving? Grijp deze kans aan om jouw bedrijfsvoering te verbeteren. Daarmee voldoe je aan de nieuwe wet én garandeer je de kwaliteit van jouw zorg. Bovendien voorkom je dat er onnodig veel tijd gaat zitten in de administratie en de rest van de bedrijfsvoering. Uiteraard voorkom je bovendien een eventuele boete, omdat alle zorgaanbieders vanaf 2022 geregistreerd moeten staan.

ZZP’er in de bouw: nieuwe Wet kwaliteitsborging (Wkb)

Voor ZZP’ers in de bouw gaat er per 1 januari 2022 het een en ander veranderen. De nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zal in werking treden. Dat heeft invloed op alle bouwbedrijven, van groot tot klein. Dat betekent dat je hier ook als ZZP’er of klein klusbedrijf mee te maken krijgt. Jouw werkzaamheden vallen onder de wettelijke definitie van de aanneming tot werk, dus dit is iets om rekening mee te houden.

De nieuwe wet introduceert een systeem waarbij private instanties een grotere rol krijgen binnen het garanderen van kwaliteit binnen de bouw. Tot nu toe speelde de gemeente die rol. De gemeente doet een stap terug, en blijft slechts verantwoordelijk voor de handhaving. Er zullen kwaliteitsborgers actief worden. Het zijn private toetsers die toezicht houden op de bouw.

Tip: werk je vooral aan onderhoud of vergunningsvrije opdrachten? Je zal dan niet of nauwelijks te maken krijgen met een kwaliteitsborger.

Geldt de nieuwe wet ook voor mij?

Samen met de nieuwe wet is ook meteen de definitie van aanneming van werk aangepast. Dat betekent dat je vanaf 1 januari 2022 wél onder de definitie kunt vallen, ook als dat tot nu toe niet het geval was.

Volgens de nieuwe wet vallen per 1 januari ook alle ZZP’ers en klusbedrijven onder de definitie aanneming van werk. Het gaat namelijk om ál het werk van stoffelijke aard, buiten dienstbetrekking en tegen een door de opdrachtgever te bepalen prijs. Dus werk jij zelfstandig voor opdrachtgevers aan bijvoorbeeld een verbouwing? Dan gaat het om aanneming van werk.

Het betekent in de praktijk dat zowel aannemers als metselaars, timmermannen en andere klusbedrijven hiermee te maken krijgen. Ze gelden allemaal als aannemer, en moeten zich dus houden aan de nieuwe wet Wkb.

Wat verandert er voor mij?

Om aan de nieuwe wet te voldoen dien je meer bouwkwaliteit te bieden. Je loopt meer risico om aansprakelijk te worden gesteld, bijvoorbeeld als je niet voldoet aan de wettelijke waarschuwingsplicht of als er na oplevering verborgen gebreken duidelijk worden.

Daarnaast kun je rekening houden met de volgende 5 veranderingen:

 • Aanscherping van de waarschuwingsplicht

  Samen met de nieuwe wet wordt ook de waarschuwingsplicht meteen verder aangescherpt. Dat betekent dat je als aannemer (in nieuwe, brede zin van het woord) zowel schriftelijk, duidelijk als begrijpelijk moet waarschuwen dat er bijvoorbeeld een fout in het ontwerp zit. Dus kloppen de opdracht en de tekeningen niet? Jij moet dit als professional aangeven. Tip: werk je voor zakelijke opdrachtgevers? Je mag samen vooraf overeenkomen dat deze waarschuwingsplicht in dat geval niet geldt.

 • Een verplicht opleverdossier

  Je bent vanaf 1 januari 2022 als aannemer verplicht om de opdrachtgever bij oplevering een opleverdossier aan te bieden. Hiermee geef je volledig inzicht in de nakoming van de overeenkomst en de uitgevoerde werkzaamheden. Het wettelijke opleverdossier is in alle gevallen verplicht, behalve als je vooraf afspraken maakt om hiervan af te wijken. Dat mag zowel bij particuliere als zakelijke opdrachtgevers.

 • Aansprakelijkheid bij verborgen gebreken

  Komen er na oplevering verborgen gebreken aan het licht? Dan ben je daar vanaf 2022 als aannemer automatisch aansprakelijk voor. Er geldt een uitzondering voor gebreken die niet door jouw toedoen zijn ontstaan. Dus zit er een fout in het ontwerp? Dan geldt de aansprakelijkheid niet. Jij hebt de bewijslast, dus jij zal moeten aantonen dat het gebrek er bij de oplevering niet was.

 • Informatieplicht verzekering of financiële zekerheid

  Je moet als aannemer de opdrachtgever zowel schriftelijk, duidelijk als begrijpelijk informeren over de maatregelen die je hebt genomen ter bescherming bij faillissement of gebreken tijdens de oplevering. Dus heb je daarvoor een verzekering? Je moet dat vooraf aangeven. Het is aan jou om aan te geven hoe eventuele aansprakelijkheid door gebreken is gedekt door een verzekering, een bankgarantie of een andere vorm van financiële zekerheid. Let op: kun je de financiële zekerheid niet bieden? Dan is het belangrijk om ook dat te melden aan de opdrachtgever, zodat die daarvan op de hoogte is.

 • Informatieplicht particuliere opdrachtgever (5%-regel)

  Je moet als aannemer wijzen op de mogelijkheid voor particuliere opdrachtgevers om gebruik te maken van de 5%-regel. Het betekent dat een particuliere opdrachtgever dit deel van de aanneemsom kan storten in een depot bij een notaris. Op die manier is het mogelijk om het laatste deel van de betaling pas vrij te geven als de oplevering helemaal naar wens is. Het biedt een opdrachtgever de mogelijkheid om het geld achter de hand te houden, totdat eventuele gebreken zijn opgelost.

Ligt jouw (woon)adres in 2022 nog steeds op straat?

De Kamer van Koophandel staat niet bekend om hun sterke beleid op het gebied van privacy. Met name de (woon)adressen van ZZP’ers zijn ondernemers en de politiek een doorn in het oog. Het adres staat in het Handelsregister, dat de KvK lange tijd heeft verkocht aan commerciële partijen.

Er worden inmiddels maatregelen genomen om de privacy te verbeteren. Bovendien zal de Kamer van Koophandel vanaf 1 januari 2022 een deel van de adressen gaan afschermen. Het gaat om adressen van bedrijven met een apart vestigingsadres. Dat betekent dat je als ZZP’er waarschijnlijk buiten de boot valt. En dat jouw adres in 2022 nog steeds op straat ligt.

Wat speelt er?

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat spoort de Kamer van Koophandel al langere tijd aan om iets aan de privacy van zelfstandig ondernemers te doen. Hun adres is standaard openbaar beschikbaar.

Vanaf 1 januari 2022 zal de KvK een deel van de adressen gaan afschermen. Dat is het resultaat van instemming door de ministerraad, die begrijpt dat dit voor veel ZZP’ers tot problemen leidt. Het gaat echter alleen om de adressen van bedrijven die een apart vestigingsadres hebben. Van die bedrijven zal het woonadres niet langer openbaar beschikbaar zijn.

Blijft jouw adres openbaar?

De woonadressen van ZZP’ers die geen apart vestigingsadres hebben blijven voorlopig dus wel gewoon openbaar. Margreet Drijvers van ondernemersinitiatief PZO zegt daar het volgende over: “Dat is zorgwekkend. Want naast de telefoonterreur en ongevraagde marketing kan de schending van de privacy leiden tot heel ernstige situaties zoals stalking en bedreigingen.”

Er wordt vanuit verschillende kanten gewerkt aan mogelijkheden én aan druk om hier iets aan te doen. Onder andere de Autoriteit Persoonsgegevens maakte zich daar dit jaar hard voor. De autoriteit kwam met een wetgevingsadvies aan het ministerie. Daarin stond de oproep om de woonadressen van ZZP’ers af te schermen.

De afscherming moet zorgen voor meer privacy en moet bovendien het risico op identiteitsfraude verkleinen. Onder andere PZO pleit al veel langer voor aanpassingen. Het moet voorkomen dat ZZP’ers het kind van de rekening worden, omdat de Kamer van Koophandel de privacy niet op orde heeft.

Meer mogelijkheden onderzocht

Het kabinet waardeert de inspanningen van de Kamer van Koophandel, maar vindt dat het niet snel genoeg gaat. Daarom wordt er gekeken naar een aantal opties om op een andere manier om te gaan met ondernemersgegevens uit het Handelsregister.

Zowel het ministerie als de bredere politiek houden zich bezig met privacy en de manier waarop ze ondernemers beter kunnen beschermen. Tot er een betere oplossing komt liggen de gegevens van veel zelfstandigen grotendeels op straat. Dat is helaas niet iets waar je zelf wat aan kunt doen.

Dit betekent Prinsjesdag voor jou in 2022

Voor bijna alle ZZP’ers zal er per 1 januari 2022 waarschijnlijk wel iets veranderen. Dat is het gevolg van de aangekondigde wijzigingen tijdens Prinsjesdag. We zetten 12 plannen op een rij, die invloed kunnen hebben op de manier waarop jij komend jaar als zelfstandige zal ondernemen:

 1. Voordeel dankzij daling van de inkomstenbelasting

  De inkomstenbelasting gaat per 1 januari 2022 iets omlaag. Het tarief in de eerste schijf wordt 37,07%, daar waar dat eerder nog 37,1% was. Het is een kleine daling, maar de kans is bijna 100 procent dat je daar als ZZP’er voordeel van hebt. Alleen voor ondernemers ouder dan de AOW-leeftijd geldt er een andere wijziging. Het tarief daalt van 19,2% naar 19,17%. Die daling is nog wat kleiner, waardoor het voordeel voor die ondernemers wat minder groot is.

 2. Daling van de zelfstandigenaftrek

  Hier staat helaas tegenover dat je als ZZP’er gebruik kunt maken van minder zelfstandigenaftrek. Het is in lijn met een bredere trend, waarin de overheid deze aftrekpost lijkt te willen afbouwen. Per 1 januari 2022 is de aftrek nog 6.310 euro. Dat is 360 euro minder dan nu nog het geval is. Het betekent in de praktijk dat je minder belastingvoordeel hebt. De aftrekpost is kleiner, dus je betaalt over een groter deel van jouw inkomsten inkomstenbelasting. Bovendien is de aftrek dankzij zelfstandigenaftrek, de MKB-winstvrijstelling en de hypotheekrenteaftrek beperkt tot 40 procent, terwijl dat eerder nog 43 procent was. Dit treft vooral de ZZP’ers met een hoger inkomen.

 3. Verruimd begintarief voor de vennootschapsbelasting

  De vennootschapsbelasting wordt juist lager, voor ondernemers die een lage(re) winst boeken. De eerste schijf hiervoor wordt met 150.000 euro verlengd. Dat betekent dat de vennootschapsbelasting tot 395.000 euro winst voortaan 15 procent bedraagt. Pas vanaf die grens gaat het tarief van 25 procent gelden. Dit betekent dat je als ZZP’er met een BV voordeel hebt, over het eerste deel van de winst. Of over heel de winst, als die lager is dan de nieuwe grenswaarde van 395.000 euro.

 4. Lager tarief voor bijdrage zorgverzekeringswet

  Als ondernemer betaal je bovenop de inkomstenbelasting ook een inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (Zvw). Het tarief daarvoor daalt van 5,75% naar 5,45%. Je betaalt het tarief over een maximum jaarinkomen tot 59.267 euro. Het betekent in de praktijk dat je niet langer maximaal 3.407 euro betaalt, maar dat het in 2022 gaat om maximaal 3.230 euro. Dit levert je bijna 200 euro voordeel op.

 5. Meer bijtelling en eerder BPM betalen

  Een nieuwe elektrische auto van de zaak leidt in 2022 tot meer bijtelling dan dit jaar. Het gaat vanaf 1 januari om 16 procent bijtelling per jaar, terwijl dat nu nog 12 procent is. De verhoging geldt voor de eerste 35.000 euro aan cataloguswaarde van de auto. Voor de rest van het bedrag geldt het reguliere tarief, net als voor niet-elektrische auto’s. Dit tarief bedraagt 22 procent. Houd er daarnaast rekening mee dat de SEPP-subsidie daalt van 4.000 naar 3.700 euro. Daarmee krijg je te maken als je ervoor kiest om de elektrische personenauto privé te kopen.

 6. Nieuwe STAP-subsidie

  Als je een cursus, training of opleiding voor jouw loopbaan volgt kon je voorheen gebruik maken van de scholingsaftrek. Per 1 januari 2022 verandert dat naar een STAP-subsidie. De hoogte van de subsidie hangt af van het type activiteit waaraan je deelneemt. Het gaat om maximaal 1.000 euro per jaar. Houd er rekening mee dat de nieuwe subsidie vanaf 1 maart 2022 beschikbaar is. Waarschijnlijk is het mogelijk om de subsidie met terugwerkende kracht ook voor januari en februari 2022 te gebruiken.

 7. Voordeel vanuit klimaatsubsidies en -regelingen

  Het kabinet wil dat we in Nederland meer vaart maken met het verduurzamen van gebouwen. Daarom kun je als ZZP’er gebruik maken van extra klimaatsubsidies en -regelingen. De Milieu-investeringsaftrek (MIA) wordt uitgebreid. Er zijn nu drie percentages voor aftrek beschikbaar, namelijk 13,5 procent, 27 procent en 36 procent. Vanaf 1 januari 2022 gaat het om 27 procent, 35 procent en 45 procent. Dit betekent dat je een hogere korting krijgt, dus dat milieuvriendelijke investeringen zich nog sneller terugverdienen.

 8. Nieuwe regeling om verliezen te verrekenen

  Als je ZZP’er bent met een BV mag je verliezen vanaf 1 januari 2022 onbeperkt in tijd meenemen naar volgende boekjaren (carry forward). Nu geldt er nog een maximale termijn van 6 jaar. Je mag in 2022 maximaal 1 miljoen euro met de winst verrekenen. Een resterend verrekenbaar verlies mag je tot maximaal 50% met de resterende winst verrekenen. Het restant gaat dan mee naar een volgend boekjaar.

 9. Voorlopig geen handhaving op schijnzelfstandigheid

  Het kabinet voerde eerder de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in, maar kwam daar ook alweer op terug. Sinds 11 januari 2021 loopt er een proef met een online vragenlijst (webmodule). De overheid heeft aangegeven pas later een besluit te nemen over de regeling. Dat betekent dat de handhaving op schijnzelfstandigheid wordt doorgeschoven naar een volgend kabinet.

 10. Honderden miljoenen om ondermijning te bestrijden

  Het kabinet ziet dat de ondermijnende criminaliteit toeneemt. Daarom is er 524 miljoen euro beschikbaar gemaakt om dit strenger aan te pakken. Het gaat om 154 miljoen voor bescherming en veiligheid. Dit moet voorkomen dat de onder- en bovenwereld zich nog langer makkelijk met elkaar kunnen vermengen. Met name banken, verzekeraars en ook (zelfstandig) financieel adviseurs krijgen hiermee te maken. Voor ZZP’ers geldt er bijvoorbeeld een risico op afpersing door criminelen.

 11. 1 miljard euro voor woningbouw

  In de bouwsector kan de vlag uit, omdat het kabinet maar liefst 1 miljard euro beschikbaar maakt voor meer woningbouw. Het gaat om 100 miljoen euro per jaar, voor een periode van 10 jaar. Tot 2030 zijn er naar verwachting meer dan 900.000 extra woningen nodig. Gemeenten kunnen aanspraak maken op het geld dat er beschikbaar komt, om sneller woningen te laten bouwen. Zij kunnen daarvoor aannemers en andere bouwers inschakelen, waaronder jij als ZZP’er. De kans is op die manier groot dat je er een graantje van mee kunt pikken.

 12. Meer plannen voor 2022

  Ten slotte ligt er nog een aantal andere plannen op tafel voor 2022. Het gaat bijvoorbeeld om een vergunningsplicht voor incassobureaus. Daarnaast komt er een verbod op contante betalingen boven de 3.000 euro. Ten slotte mogen DGA’s van start-ups een jaar langer het minimumloon krijgen. Dit moet ondernemers helpen om meer geld beschikbaar te maken voor de ontwikkeling van het bedrijf.

Welke corona-belastingmaatregelen gelden nog in 2022?

Misschien heb je als ZZP’er verliezen geleden door corona of heb je kostbare omzet gemist. In 2021 waren er allerlei regelingen beschikbaar, bijvoorbeeld om de belastingdruk te verlagen.

De overheid begrijpt dat de problemen niet meteen voorbij zijn, ook al kan er weer meer dan een tijd geleden. Daarom is ervoor gekozen om een aantal van de corona-belastingmaatregelen ook in 2022 nog beschikbaar te houden.

Je kunt ook vanaf 1 januari 2022 als ZZP’er nog gebruik maken van deze corona-belastingmaatregelen:

 • Aflossingsregeling

  Vroeg je eerder bijzonder uitstel van betaling uit, tot uiterlijk 1 oktober 2021? Als je dat toegewezen hebt gekregen mag je daar langer gebruik van maken. De opgebouwde belastingschuld zal je vanaf oktober 2022 in maximaal 60 maanden aflossen. Het is wel belangrijk om aan nieuw opkomende fiscale verplichtingen te voldoen. Zorg er dus voor dat je de juiste aangiften indient en dat je de belastingverplichtingen die daaruit volgen op tijd voldoet. Bovendien moet je de belastingschuld op 1 oktober 2027 helemaal hebben afgelost.

 • Tijdelijke aanvulling tegemoetkoming

  In principe moet je vanaf 1 oktober 2021 alle belastingverplichtingen weer gewoon op tijd betalen. Maar verwacht je dat dit niet gaat lukken? Je kunt tot 1 februari 2022 schriftelijk om uitstel vragen. Het uitstel geldt voorlopig tot 1 februari 2022 en heeft betrekking op de volgende belastingen: loonheffingen, omzetbelasting, inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE), kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater) en accijnzen en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken. Let op: er komt geen algemene kwijtschelding van belastingschulden. In individuele gevallen kan de Belastingdienst wel vorderingen kwijtschelden, bijvoorbeeld als een betalingsregeling je er niet bovenop helpt.

 • Tijdelijk bijna geen invorderingsrente

  De invorderingsrente die ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn werd per 23 maart 2020 verlaagd naar bijna 0%. Per 1 januari 2022 zal de rente stijgen naar 1%. Daarna wordt het tarief weer geleidelijk verhoogd naar de oude waarde van 4%. Het oude tarief geldt weer vanaf 1 januari 2024. Let op: de belastingrente is sinds 1 oktober 2020 alweer 4%. Dit is de rente die betaalt als je niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte hebt gedaan.

 • Verlagen van voorlopige aanslagen

  Verwacht je dat je door de coronacrisis (nog steeds) een lagere winst boekt dan in de voorbije jaren? Je kunt vragen om een verlaging van de voorlopige aanslag. Je betaalt dan direct minder belasting. Houd er rekening mee dat je alsnog extra belasting moet betalen als blijkt dat je een hogere winst weet te boeken.

 • Regelingen voor ondernemers met een eenmanszaak, vof of maatschap

  Als ondernemer met een eenmanszaak, VOF of maatschap kun je gebruik maken van een versoepeling van het urencriterium voor 2021. Dus voldoe je over de periode tussen 1 januari 2021 en 1 juli 2021 niet aan het criterium van 1225 uur per jaar (zo’n 24 uur per week)? Dan mag je toch gebruik maken van bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek. De maatregel gold ook in 2020 al een keer, net als voor seizoensafhankelijke branches in 2019. Het betekent dat je toch gebruik mag maken van de fiscale voordelen, ook als je eigenlijk te weinig uren in of aan jouw bedrijf hebt gewerkt.

 • Regelingen voor ondernemingen in een bv

  Heb je als ZZP’er een BV? Dan kun je in 2022 gebruik maken van een verlaging van het gebruikelijk loon, van een coronareserve voor de vennootschapsbelasting en van uitstel van het wetsvoorstel voor de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap. Het betekent dat je gebruik kunt maken van drie voordelen, die er komend jaar voor moeten zorgen dat je als ondernemer een beetje extra financiële lucht houdt.

 • Regelingen voor jou privé

  Zelfs in privé zijn er voordelen beschikbaar, die je in 2022 kunnen helpen als ZZP’er of andere ondernemer. Je kunt namelijk gebruik maken van een betaalpauze voor de hypotheek, als je die na 2013 hebt afgesloten. Je hoeft de rente en aflossing even niet te betalen. Houd er rekening mee dat je hiervoor contact moet opnemen met jouw geldverstrekker. De betaalpauze moet bovendien voor 1 januari 2022 ingaan en mag dit maximaal 12 maanden duren.

 • Overige belastingmaatregelen

  Ten slotte geldt er een vrijstelling voor ontvangen subsidiebedragen. Dit geldt voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) en bijvoorbeeld de Eenmalige opslag Horeca Voorraad- en Aanpassingen (HVA).

Andersom is er ook sprake van een paar regelingen die vanaf 1 januari 2022 niet meer beschikbaar zijn. Het gaat dan om Uitstel van betaling bij de Belastingdienst, net als om de btw-regelingen die er van kracht waren.

Esther toont de app

Enthousiast? Ervaar zelf
het gemak van MoneyMonk

Stap nu over van boekhouden in Excel naar ons gebruiksvriendelijke boekhoudprogramma!

De eerste 30 dagen gratis, geen betaalgegevens nodig