10 januari 2022

Aansprakelijkheidsverzekering voor ZZP: alles wat je moet weten over de AVB

5/5
Dit artikel wordt aangeboden door...
MoneyMonk, hét online boekhoudprogramma voor ZZP’ers
Factureren

Een aansprakelijkheidsverzekering voor ZZP: wat dekt zo’n polis en is de dekking verplicht? Wat is eigenlijk het verschil tussen een beroeps- en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

We leggen je uit over de AVB en de BAV. Dat wil zeggen, we gaan vooral in op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB), omdat die voor bijna alle zelfstandigen belangrijk is. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) is vooral verstandig bij adviserende beroepen.

Uiteraard wijzen we je op meer verschillen, op handige tips en op belangrijke zaken om rekening mee te houden. Zo krijg je een beter beeld van de wijze waarop jij je als zelfstandige verzekert voor aansprakelijkheid. Je wilt namelijk voorkomen dat je ineens hoge kosten moet maken, omdat je daarvoor niet verzekerd bent.

We leggen je uit over de twee soorten aansprakelijkheidsverzekeringen voor ZZP’ers. Daarnaast duiken we in de dekking, leggen we je uit wat er verplicht is en gaan we in op de verzekeringen per branche. Bovendien delen we alvast de vragen die je van jouw verzekeraar of verzekeringsadviseur kunt verwachten, én geven we antwoord op de meest gestelde vragen door andere zelfstandigen zoals jij.

H2 Aansprakelijkheidsverzekering voor ZZP: 2 soorten

De aansprakelijkheidsverzekering voor ZZP’ers is er in twee verschillende soorten:

 • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)

  Deze verzekering noemen verzekeraars ook wel de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, vandaar de afkorting hiervoor. Het is een verzekering voor jou als ZZP’er, net als voor MKB-bedrijven en andere ondernemers. Je dekt de zakelijke aansprakelijkheid. Jouw bedrijf is niet automatisch een rechtspersoon, maar wel een entiteit. Die entiteit kan schade veroorzaken, waarvoor jij persoonlijk niet automatisch aansprakelijk bent. Met deze verzekering verzeker je de schade die je als bedrijf veroorzaakt.

 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

  Tijdens het uitoefenen van je beroep kun je fouten maken. Een foutje is menselijk, maar dat kan voor opdrachtgevers, klanten en andere betrokkenen grote gevolgen hebben. Deze aansprakelijkheidsverzekering is er voor ZZP’ers zoals jij en voor MKB-ondernemers. Je dekt daarmee de gevolgen van bijvoorbeeld een verkeerd advies.

Je kunt er als ondernemer voor kiezen om geen van beide verzekeringen af te sluiten, één van beiden af te sluiten of allebei de verzekeringen af te sluiten. De polissen en dekkingen vullen elkaar aan, dus zitten elkaar aan de andere kant niet in de weg.

Wat is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert schade:

 • Veroorzaakt door jouw werkzaamheden (of die van een medewerker)
 • Veroorzaakt door producten die je verkoopt of aanbiedt
 • Aan spullen van medewerkers
 • Aan materiaal dat je huurt of leent
 • Aan gebouwen

Let op: verzekeraars zijn vrij om de precieze dekking van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zelf te bepalen. Kijk dus goed naar de specifieke dekking en eventuele uitzonderingen.

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor ZZP’ers dekt je voor het risico van aansprakelijkheid. Als jij aansprakelijk bent voor de schade kun je een beroep doen op de verzekering. Dat voorkomt dat je zelf opdraait voor de kosten van schade aan spullen, van blessures bij anderen of eventuele verwondingen.

In principe kan iedere ZZP’er schade veroorzaken, zelfs als je nog zo voorzichtig bent. Dus is de winkelvloer glad en glijdt er iemand uit? Stoot je de laptop van een klant van tafel of gebeurt er iets anders? Het komt altijd onverwacht. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt deze soorten schade.

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert schade:

 • Als gevolg van een beroepsfout (ook financieel)
 • Door verlies van documenten in jouw beheer
 • En kosten bij verweer voor onterechte claims

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert je voor het risico op aansprakelijkheid. Het gaat om (financiële) schade bij opdrachtgevers of klanten, omdat jij een beroepsfout maakt. Een klassiek voorbeeld is een verkeerd advies. Daarnaast gaat het bijvoorbeeld om de voortgang van grote projecten, die afhankelijk is van jouw inbreng. Als jij niet op tijd levert loopt het project vertraging op, waardoor een opdrachtgever mogelijk extra kosten moet maken.

Let op: geen particuliere aansprakelijkheidsverzekering

Je hebt als ZZP’er misschien ook een particuliere aansprakelijkheidsverzekering. De dekking lijkt in een aantal gevallen op die van de zakelijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Toch gaat het om twee verschillende verzekeringen, die je niet door elkaar mag gebruiken.

De stelregel is dat je de particuliere polis mag gebruiken voor schade die privé ontstaat. Dus rijd je iemand aan met de fiets als je boodschappen gaat doen? Of stoot je iets om als je bij vrienden langsgaat? In die gevallen gaat het duidelijk om privé-situaties. Dat betekent dat je daar de particuliere verzekering voor kunt gebruiken.

Maar stoot je iets van tafel tijdens een zakelijke afspraak? Of ontstaat er op een andere manier schade terwijl je aan het werk bent, waarvoor jij de aansprakelijkheid hebt? In dat geval kun je geen gebruik maken van de particuliere verzekering. Je hebt er een zakelijke verzekering voor nodig, ook al lijkt de dekking op die van de particuliere polis.

Dekking van een aansprakelijkheidsverzekering

Het is verstandig om je goed te verdiepen in de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering voor jou als ZZP’er. Verzekeraars zijn vrij in het vaststellen van de precieze dekking. Kijk dus goed naar wat er wel en niet verzekerd is. En let bijvoorbeeld op de maximale bedragen die verzekeraars vergoeden.

Meer specifiek kun je rekening houden met drie uitzonderingen of toevoegingen op de standaarddekking van een verzekering voor zakelijke aansprakelijkheid. Het gaat om de opzichtdekking, om de CAR-verzekering en om beroepsaansprakelijkheid bij advies. Aan de hand daarvan ontstaat er belangrijke verschillen, tussen de verzekeraars. Wij leggen je uit hoe dat zit, om zeker te weten dat de aanvullingen kloppen met waar jij naar op zoek bent.

Tip: heb je de aanvullingen juist niet nodig? Zorg ervoor dat ze ontbreken in de polis. Daarmee voorkom je dat je toch premie betaalt voor iets dat je niet nodig hebt.

Het gaat om deze drie onderwerpen:

 • Opzichtdekking
 • CAR-verzekering of montage-verzekering
 • Beroepsaansprakelijkheid bij advies

Opzichtdekking

Misschien werk je regelmatig met spullen of materialen van anderen. Het is als ZZP’er heel gebruikelijk om samen te doen met sommige materialen. Op die manier delen jullie de kosten. Tegelijkertijd ben je verantwoordelijk voor die materialen, ook als je jouw collega-ondernemer er niet voor betaalt.

Dus gebruik je spullen, materialen of gereedschappen van anderen? Bijvoorbeeld om te bewerken, repareren, behandelen, reinigen of om zelf in te zetten? Standaard valt dit niet onder de dekking van de bedrijfsaansprakelijkheid. Dat betekent dat je er een aparte aanvulling voor moet afsluiten. Alleen op die manier is ook het opzicht verzekerd, dus ben je gedekt voor eventuele schade. Het is een bekend en veel voorkomend risico, dus vraag ernaar bij jouw verzekeraar.

CAR-verzekering of montage-verzekering

Als dienstverlenende ZZP’er heb je waarschijnlijk geen CAR-verzekering of montage-verzekering nodig. Dit is een aanvullend die er vooral is voor bedrijven in de bouw en binnen de bouw en verbouw. Het gaat om een Construction Allrisk-verzekering. Die dekking voorziet in situaties bij schade tijdens nieuwbouw of bestaande bouw, net als tijdens de bouw of een verbouwing. Dus stort er een muur in? Dan is de schade aan installaties verzekerd. Als dienstverlenende ZZP’er is de kans (zeer) klein dat je hiermee te maken krijgt. Let er bij de verzekeraar dus op dat je hier geen (extra) premie voor betaalt.

Beroepsaansprakelijkheid bij advies

Ten slotte is het belangrijk om goed te kijken naar de dekking voor eventuele nalatigheid, vergissingen, onachtzaamheid en verkeerde adviezen. Dat maakt geen onderdeel uit van de dekking binnen de bedrijfsaansprakelijkheid. In plaats daarvan moet je er een verzekering voor de beroepsaansprakelijkheid voor afsluiten.

Het klinkt misschien als een klein verschil, maar het gaat om een totaal andere verzekering. Zorg er dus voor dat je de specifieke risico’s die je loopt in kaart brengt, om je op basis daarvan te verzekeren. Zo voorkom je dat je geen dekking hebt voor de risico’s die je loopt. Andersom helpt het je om een zo laag mogelijke premie te betalen, zonder aanvullingen die je toch niet gebruikt.

Met name in een adviserende rol als ZZP’er is het verstandig om je beroepsaansprakelijkheid te onderzoeken. Wat gebeurt er als jij een verkeerd advies geeft? Veel opdrachtgevers stellen een verzekering in dat geval verplicht. Op die manier weten ze zeker dat jij de kosten kunt dragen, ook als het gaat om grotere projecten waar je aan werkt.

Is de AVB voor ZZP’ers verplicht?

Nee, de AVB voor ZZP’ers is niet verplicht.

Je bent als zelfstandige niet verplicht om je te verzekeren voor de bedrijfsaansprakelijkheid. Dat wil zeggen, er is geen wettelijke verplichting om deze verzekering af te sluiten. En sterker nog, je hebt als ZZP’er geen enkele andere verplichting om je ergens wettelijk voor te verzekeren. De enige verplichte ‘verzekering’ is de bijdrage aan de zorgverzekeringswet, binnen de aangifte inkomstenbelasting. Je betaalt op die manier belasting voor ziektekosten, iets dat je zou kunnen zien als een collectieve verzekering voor alle zelfstandigen en andere werkenden in Nederland.

Er is geen wet die je verplicht om je te verzekeren voor welke vorm van aansprakelijkheid dan ook. Zowel de AVB als de BAV zijn voor jou niet wettelijk verplicht. In plaats daarvan bepaal je zelf of je de verzekering wilt afsluiten. Je kunt de verzekering dus ook altijd weer opzeggen. Of op een later moment alsnog afsluiten, terwijl je er eerder misschien geen gebruik van maakte.

Verplicht door opdrachtgevers

In de praktijk werkt het soms anders. Je bent wettelijk niet verplicht tot welke verzekering voor ZZP’ers dan ook. Dus wil jij het risico van aansprakelijkheid liever zelf dragen? Als je denkt dat je weinig risico loopt kan dat een goed idee zijn. Het voorkomt dat je premie moet betalen. En valt er toch een keer een kop koffie over een laptop van een klant? Als je de schade op dat moment zelf vergoedt is er natuurlijk niets aan de hand.

Houd er wel rekening mee dat met name grotere opdrachtgevers de aansprakelijkheidsverzekering voor ZZP’ers vaak verplichten. Zij werken alleen samen met zelfstandigen die zich goed hebben verzekerd. Op die manier voorkomen de opdrachtgevers dat je persoonlijk voor hoge kosten moet opdraaien.

Dus bestaat er een risico op schade op de werkvloer? Of wil de opdrachtgever voorkomen dat er grote claims bij jou persoonlijk terechtkomen bij nalatigheid of een verkeerd advies? De kans is groot dat de opdrachtgever je verplicht om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en/of een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Pas als je met het polisblad kunt aantonen dat je de polis(sen) hebt kun je aan de slag met de opdracht.

Aansprakelijkheidsverzekering per branche

Of een aansprakelijkheidsverzekering voor jou als ZZP’er een goed idee is hangt van allerlei omstandigheden af. We laten je voor een aantal soorten bedrijven, beroepen en branches zien wat de belangrijke zaken zijn om rekening mee te houden.

 • Algemene aansprakelijkheid voor bedrijven

  In algemene zin is het een goed idee om naar jouw aansprakelijkheid als bedrijf te kijken. Wist je dat je aansprakelijk bent voor zowel de laptop van een ander die je laat vallen als de koffie over een server-kast én de klant die uitglijdt over jouw gladde (winkel)vloer? Het zijn allemaal zaken die je kunt dekken met de algemene aansprakelijkheid voor bedrijven.

 • Speciaal voor zorgverleners en begeleiders

  Als zorgverlener of begeleider werk je met mensen. Sterker nog, je werkt met kwetsbare mensen. Een ongeluk zit in een klein hoekje, dus het kan een goed idee zijn om je daarvoor te verzekeren. Op die manier is een kop koffie over iemands hand niet minder vervelend, maar voorkom je wel dat dit ook zware financiële gevolgen heeft (voor jouw bedrijf).

 • In adviserende beroepen

  Breng je advies uit? Die adviezen gaan in de meeste gevallen natuurlijk goed. Maar zit er een keer een misser tussen? Jouw klanten of opdrachtgevers gaan uit van jouw advies. Als ze daardoor te maken krijgen met schade of extra kosten maken kun jij daarvoor aansprakelijk zijn. Let op: hiervoor sluit je een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af, dus geen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

 • Bij uiterlijke verzorging

  Als kapper, make-up artist en met andere beroepen voor uiterlijke verzorging werk je altijd met anderen. Dat is hartstikke leuk werk, maar het brengt ook een risico met zich mee. Met de juiste aansprakelijkheidsverzekering voor ZZP’ers voorkom je dat je bij schade zelf voor de kosten moet opdraaien.

 • In de bouw en voor technische beroepen

  Met name in de bouw en bij technische beroepen zijn de belangen én bedragen vaak groot. Dus wil je voorkomen dat een verkeerde berekening je erg duur komt te staan? Kijk zowel naar de bedrijfs- als de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. En sluit een combinatie van die twee af als jij je zo goed mogelijk wilt verzekeren tegen eventuele schade.

Voorbeeld van een AVB voor ZZP

Je bent misschien benieuwd naar de manier waarop andere ZZP’ers gebruik maken van een aansprakelijkheidsverzekering. Een treffend (maar pijnlijk) voorbeeld is die van een fotograaf.

De fotograaf krijgt een opdracht van een klant om foto’s te maken voor de verkoop van de woning. Dat is op zich niet uitzonderlijk, en bovendien niet erg ingewikkeld. Toch gaat het hopeloos mis, omdat de fotograaf even niet oplet.

Voor de brochure en de online presentatie schiet de fotograaf foto’s van buiten, van alle kamers en van een aantal details. Het blijkt lastig om de keuken er goed op te krijgen, dus de fotograaf pakt er een statief bij. Dat statief staat nog niet helemaal op de goede plek, dus de fotograaf doet een paar stappen naar achter. En nog één. En dan nog éé… Daar gaat het mis. Er stond niets minder dan een bijzonder dure vaas in de hoek van de kamer. De vaas valt stuk, en de schade loopt in de tienduizenden euro’s. Daarvoor ben je als fotograaf in dat geval aansprakelijk. Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kun je de kosten laten vergoeden.

AVB afsluiten: deze vragen kun je verwachten

Als je een aansprakelijkheidsverzekering (of specifiek: de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering) als ZZP’er wilt afsluiten krijg je natuurlijk een aantal vragen. De verzekeraar probeert zich een goed beeld te vormen van wie jij bent, wat je wilt verzekeren en wat de risico’s zijn.

Dit zijn de vragen die je in ieder geval kunt verwachten als je een AVB wilt afsluiten:

 1. Wat is je beroep?
 2. Waar ben je werkzaam?
 3. Welk bedrag wil je verzekeren?
 4. Besteed je werk uit?
 5. Heb je aanvullende wensen?

1. Wat is je beroep?

Jouw beroep bepaalt in grote lijnen hoeveel risico je loopt. Dat wil zeggen, de verzekeraars weten van de verschillende beroepen welke claims die gemiddeld genomen doen. Dus werk je veel met mensen? Of kom je bij veel opdrachtgevers over de vloer? Dan loop je waarschijnlijk meer risico dan wanneer je als copywriter vooral vanuit huis werkt.

Een verzekeraar houdt daar rekening mee, om de premie te bepalen. Bij meer risico betaal je een hogere premie. In sommige gevallen kan het helpen om aan te geven hoe jij werkt, en hoe je er bijvoorbeeld voor zorgt dat de risico’s relatief klein zijn.

2. Waar ben je werkzaam?

Werk je vanuit huis, op een eigen kantoor of vooral bij de klant op locatie? De drie mogelijke antwoorden kennen hun eigen risicoprofiel:

 • Vanuit huis

  Als je vanuit huis werkt leidt dat tot het minste risico. Je werkt vooral in je eigen omgeving met jouw eigen spullen. Natuurlijk kan er een keer iets kapot gaan, maar dat zijn in ieder geval geen (kostbare) spullen van anderen. In sommige gevallen zal een particuliere aansprakelijkheidsverzekering of zelfs een inboedelverzekering de schade zelfs dekken. Waarschijnlijk ontvang je niet of nauwelijks anderen bij jou over de vloer.

 • Op een eigen kantoor

  Als je werkt vanuit een eigen kantoor is de kans al een stuk groter dat je regelmatig anderen over de vloer hebt. Het gaat om opdrachtgevers, klanten en andere relaties. Dat betekent automatisch een risico, omdat er een keer iets mis kan gaan. Dus laat je de koffie over iemands hand vallen? Of veroorzaak je met iets anders vlekken in de kleding? Net als bij een laptop die je van de tafel stoot ontstaat er schade.

 • Bij de klant op locatie

  Als je veel werkt bij de klant op locatie loop je het meeste risico. Mogelijk staan daar dure machines, apparaten en gereedschappen. Natuurlijk ben je voorzichtig, maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Dat betekent dat je meer risico loopt op schade, dus dat je een hogere premie betaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering voor ZZP’ers.

3. Welk bedrag wil je verzekeren?

Je bepaalt in grote lijnen zelf welk bedrag je wilt verzekeren. Dat geldt vooral voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, en een beetje voor de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Dus kun je een deel van de kosten die je maakt zelf dragen? Accepteer bijvoorbeeld een hoger eigen risico. Dat deel van de kosten betaal je zelf, om alleen hogere bedragen door de verzekeraar uit te laten keren.

Aan de andere kant kun je ervoor kiezen om tot een bepaald bedrag uit te laten keren. Houd er rekening mee dat opdrachtgevers hier soms eisen aan stellen. Zij verplichten je tot een minimale dekking en uitkering, om te voorkomen dat er alsnog problemen ontstaan bij een grote claim.

4. Besteed je werk uit?

Besteed je werk uit aan anderen? Als zij het werk voor je uitvoeren lopen ze net zo goed risico om schade te veroorzaken. Dat betekent in de praktijk dat jij daar rekening mee moet houden in de AVB of BAV die je afsluit.

Op die manier richt je de aansprakelijkheidsverzekering zo in dat jij én anderen die voor je werken de risico’s goed kunnen afdekken. In sommige gevallen hebben anderen die voor je werken daarvoor hun eigen verzekering. Bespreek dit altijd goed, zowel met de anderen waarmee je samenwerkt als met de verzekeraar waar jij de polis wilt afsluiten. Dat voorkomt verrassingen achteraf.

5. Heb je aanvullende wensen?

Wil je een extra dekking afsluiten? Merk je dat je gedurende het jaar niet steeds aan dezelfde soorten opdrachten werkt? Of is er sprake van andere aanvullende wensen? In sommige gevallen kan de verzekeraar de dekking afstemmen op de manier waarop jij werkt.

Kijk sowieso goed naar de lengte van het contract voor de verzekering. Standaard sluit je de polis af voor een periode van minimaal een jaar. Daarna heb je de vrijheid om op te zeggen en over te stappen. Houd er wel rekening mee dat er meestal een opzegtermijn geldt, bijvoorbeeld van één maand.

Veelgestelde vragen over de aansprakelijkheidsverzekering voor ZZP

Ten slotte beantwoorden we een aantal van de veelgestelde vragen over de aansprakelijkheidsverzekering voor ZZP. Deze vragen kunnen we meteen voor je beantwoorden, zodat je daarvoor geen contact hoeft te zoeken met de verzekeraar die je kiest.

 • Ik heb een rechtsbijstandsverzekering: is dat voldoende?
 • Welke aansprakelijkheidsverzekering heb ik nodig?
 • Wat is er verzekerd met een AVB?
 • Wat is er niet verzekerd met een AVB?
 • Wie is er verzekerd met een AVB?
 • Wat kost een aansprakelijkheidsverzekering voor ZZP’ers?
 • Hoe moet ik de premie voor een verzekering boeken als ZZP’er?

Ik heb een rechtsbijstandsverzekering: is dat voldoende?

Nee, een rechtsbijstandsverzekering biedt helaas niet dezelfde dekking als een aansprakelijkheidsverzekering. Zodra er schade ontstaat waarvoor jij aansprakelijk bent kun je geen gebruik maken van rechtsbijstand. In plaats daarvan heb je een verzekering nodig die de aansprakelijkheid dekt. Het gaat om aansprakelijkheid voor jouw bedrijf (AVB) of aansprakelijkheid voor jouw beroep (BAV).

De rechtsbijstandsverzekering (voor bedrijven) gebruik je om de juridische kosten die je maakt te dekken. Dus ontstaat er een meningsverschil waar je samen met een klant, een opdrachtgever of een andere betrokkene niet uitkomt? In dat geval kun je gebruik maken van de dekking voor rechtsbijstand.

Welke aansprakelijkheidsverzekering heb ik nodig?

Of je een aansprakelijkheidsverzekering nodig hebt als ZZP’er (en welke dat dan moet zijn) beoordeel je het best zelf. Natuurlijk kun je daar ook een verzekeringsadviseur naar vragen. Samen bepalen jullie welke risico’s je loopt, en hoe je je daartegen het best kunt verzekeren.

Je bepaalt zelf of je de bedrijfsaansprakelijkheid wilt dekken, of je de beroepsaansprakelijkheid wilt dekken, of dat je voor de beide risico’s een verzekering afsluit. En heb je daar juist geen behoefte aan? Als niemand je de verzekering(en) verplicht stelt kun je er ook voor kiezen om die als ZZP’er helemaal niet af te sluiten natuurlijk.

Wat is er verzekerd met een AVB?

De AVB voor ZZP’ers biedt in grote lijnen dekking voor twee belangrijke situaties:

 • Schade aan spullen

  Zodra je iets kapot maakt dat van iemand anders is ben jij daarvoor aansprakelijk. Gebeurt het onder werktijd? Dan heb je daar een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering voor nodig. Het gaat om de AVB. Dus stoot je iets om bij de klant of laat je een ladder op een auto vallen? Net als wanneer er een kop koffie over een laptop gaat kun je deze verzekering gebruiken om de kosten daarvan te laten dekken.

 • Schade aan andere personen

  Deze schade kent een verzekeraar als ‘letselschade’. Dus is het terrein glad en glijdt er iemand uit? Of gaat er hete koffie over iemands hand? In die gevallen kan er letsel ontstaan. Houd er rekening mee dat de schadebedragen bij schade aan andere personen vaak veel hoger zijn dan die van spullen. Het kan gaan om (tien)duizenden euro’s, om honderdduizenden of zelfs om miljoenen bij blijvend letsel.

Wat is er niet verzekerd met een AVB?

Tegenover de zaken die een AVB voor ZZP’ers wel dekt staan natuurlijk ook de uitzonderingen. In deze gevallen is er geen sprake van dekking:

 • Schade met opzet

  Zodra er sprake is van opzet vervalt iedere dekking. Als de verzekeraar vermoedt dat er opzet in het spel is zal dat moeten worden aan getoond. Het is dan aan jou om dit te weerleggen, en te bewijzen dat er geen sprake was van opzet.

 • Schade door motorvoertuigen

  Ontstaat de schade door een motorvoertuig? Dan is de schade binnen de AVB niet gedekt. De schade die je met een motorvoertuig veroorzaakt is namelijk al gedekt binnen de WA-verzekering voor dat voertuig. Houd er dus rekening mee dat je schade die je bij de klant veroorzaakt met een motorvoertuig op een andere manier dan met de AVB moet laten vergoeden.

 • Schade aan eigen zaken

  Ontstaat er schade aan jouw eigen spullen? Daarvoor kun je helaas geen gebruik maken van de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Het gaat in jargon om interne zaakschade. Als je de iPad laat vallen terwijl je voor de klant werkt valt dat dus niet binnen de verzekering.

 • Zuivere vermogensschade

  Schade die ontstaat door de achteruitgang van vermogen is nooit gedekt. Dus kan een klant tijdelijk niet werken door jouw toedoen? Als je daarvoor aansprakelijk wordt gesteld kun je daarvoor geen gebruik maken van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

 • Milieuschade

  Verslijten er leidingen en vervuilen ze daardoor uiteindelijk de grond? Het is een voorbeeld van milieuschade. Dit type schade wordt niet gedekt door de AVB. In sommige gevallen kun je het als een aanvullende module toevoegen, zodat je er toch dekking voor ontvangt.

Wie is er verzekerd met een AVB?

In de basis is jouw bedrijf verzekerd met een aansprakelijkheidsverzekering voor ZZP’ers. Je voert het werk uit in naam van jouw bedrijf. Dus als je de laptop van tafel stoot doe je dat in de rol van zelfstandige, en niet als particulier.

Dat betekent vervolgens dat jij als ZZP’er zelf gebruik kunt maken van de dekking. En zou iemand anders het werk voor je uitvoeren? In sommige gevallen geldt de dekking dan ook voor die persoon. Kijk dat vooraf altijd goed na in de polis of vraag om toelichting bij de verzekeraar. Dat voorkomt vervelende verrassingen.

Wat kost een aansprakelijkheidsverzekering voor ZZP’ers?

De premie voor een aansprakelijkheidsverzekering voor ZZP’ers verschilt natuurlijk per aanbieder. De verzekeraars zijn vrij in de premie die ze daarvoor berekenen. In de meeste gevallen zullen ze goed kijken naar wat je doet, wie je bent en wat je precies wilt verzekeren. Op basis daarvan berekenen de verzekeraars de premie voor de AVB. Naarmate je meer risico loopt op kosten betaal je ook een hogere premie.

Hoe moet ik de premie voor een verzekering boeken als ZZP’er?

Wil je de premie voor de aansprakelijkheidsverzekering voor ZZP’ers netjes in de boekhouding verwerken? Het is in de administratie belangrijk om de verzekeringspremie als zelfstandige op de juiste manier op te nemen. Dat doe je door de premie te boeken als ‘kosten’. Door een aparte post aan te maken voor ‘Verzekeringen’ zorg je ervoor dat alle premie die je betaalt netjes bij elkaar komt te staan. Dat zorgt aan het eind van het boekjaar voor een duidelijk overzicht in de winst- en verliesrekening. Zo houd je bij wat je aan premie betaalt. De administratie klopt en het geeft jou een goed beeld van wat het kost om gebruik te maken van de dekking.

Esther toont de app

Enthousiast? Ervaar zelf
het gemak van MoneyMonk

Stap nu over van boekhouden in Excel naar ons gebruiksvriendelijke boekhoudprogramma!