8 september 2021

Kosten belangrijk aspect voor zzp’er bij uitbesteden boekhouding


UTRECHT – 85 procent van de zzp’ers doet de boekhouding zelf, met behulp van bijvoorbeeld online of offline boekhoudsoftware. Een groot deel van deze groep (40%) doet dit geheel zelfstandig. De overige 60 procent doet de boekhouding met behulp van een boekhouder of accountant. Dit percentage ligt een stuk hoger dan drie jaar geleden, toen 53 procent van de zzp’ers zelf de boekhouding deed. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 1251 zzp’ers in samenwerking met MoneyMonk.

Maar 1 op de 7 zzp’ers besteedt de boekhouding volledig uit. In 2013 deed bijna de helft (47%) van de zzp’ers dit nog. Steeds meer zzp’ers kiezen er dus voor om de boekhouding gedeeltelijk of helemaal zelf te doen. Zzp’ers die de boekhouding zelf regelen, doen dit in de meeste gevallen (49%) met behulp van online boekhoudsoftware. In 2013 gebruikte pas 21% van de zzp’er een online boekhoudservice.

Jasper Horstink, oprichter van MoneyMonk, herkent zich volledig in deze trend: ‘’Zzp’ers willen steeds vaker zelf zicht en grip hebben op hun financiën. Online boekhouden heeft daardoor enorm aan populariteit gewonnen. De software is de afgelopen jaren goedkoper geworden en eenvoudiger in gebruik. Je hebt nu geen financiële kennis meer nodig, om toch inzicht te krijgen in je financiële situatie.’’

Kosten belangrijk bij uitbesteden van boekhouding

De kosten van het uitbesteden van de boekhouding lijken een grote rol te spelen in de keuze van zzp’ers om de boekhouding geheel of gedeeltelijk zelfstandig te doen. Zzp’ers met een hogere jaaromzet besteden de boekhouding vaker helemaal of gedeeltelijk uit. Van de zzp’ers met een jaaromzet van €40.000,- of lager doet 50 procent de boekhouding helemaal zelf. Van de groep zzp’ers met een jaaromzet van €40.000,- of meer doet maar 27 procent de boekhouding geheel zelfstandig.

Hoogopgeleide zzp’ers doen boekhouding vaker zelf

Uit het onderzoek is verder gebleken dat ook het opleidingsniveau van invloed is op de keuze van de zzp’er om de boekhouding wel of niet uit te besteden. 12 procent van de hoogopgeleide zzp’ers besteed de boekhouding volledig uit. Onder de laagopgeleide zzp’ers ligt dit percentage hoger: 22 procent van de zzp’ers die tot deze groep behoren doet de boekhouding niet zelf.

Over het onderzoek

De resultaten zijn tot stand gekomen op basis van een online enquête onder een representatieve steekproef van 1251 zzp’ers in Nederland en zijn bedoeld om meer informatie, kennis en transparantie te brengen voor en over de meer dan 1 miljoen zzp’ers die Nederland kent (CBS, april 2016).

Esther toont de app

Enthousiast? Ervaar zelf
het gemak van MoneyMonk

Stap nu over van boekhouden in Excel naar ons gebruiksvriendelijke boekhoudprogramma!

De eerste 30 dagen gratis, geen betaalgegevens nodig