Start je gratis proefperiode!

Aan de slag

Door een account aan te maken, ga je akkoord met onze voorwaarden.

  • Geen betaalgegevens nodig
  • Je kan altijd eerst 30 dagen het hele product gratis proberen
  • Je gaat pas betalen als je zelf een abonnement selecteert
  • Kies je geen abonnement, dan ga je naar het gratis abonnement
  • Tijdens je proefperiode kan je gebruik maken van de gratis opstartservice
Support
Blog
Implementatie Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) MoneyMonk

Implementatie Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) MoneyMonk

Introductie GDPR & AVG

De General Data Protection Regulation (GDPR) is een nieuwe Europese wet die voorschrijft hoe bedrijven, data en privacy van hun klanten gebruiken en beschermen. De nieuwe Europese wet (GDPR) gaat in per 25 mei 2018. De Nederlandse vertaling van deze nieuwe wet is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Omdat wij werken met (jouw) financiële gegevens en de gegevens van jouw klanten leggen we je graag uit hoe MoneyMonk zich heeft voorbereid op deze nieuwe wet. Ook maken we duidelijk hoe we als bedrijf voldoen aan de verplichtingen die deze wet met zich meebrengt.

Hoe heeft MoneyMonk zich voorbereid op de AVG?

De afgelopen maanden hebben we binnen MoneyMonk gewerkt aan de implementatie van de AVG. Met een gespecialiseerde advocaat hebben we gekeken naar onze rol, onze processen en onze verantwoordelijkheden.

Dit hebben we gedaan om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen maar ook om nog eens kritisch te kijken hoe we zo goed en zo veilig mogelijk met jouw gegevens kunnen omgaan.

Wat kun je van MoneyMonk verwachten?

Vóór de deadline van 25 mei 2018 zullen we met elkaar een aantal documenten moeten vastleggen. Vanaf 1 mei 2018 zullen alle hoofdgebruikers in MoneyMonk na het inloggen op een tussenpagina terecht komen.

Op deze pagina zullen we je onze nieuwe Algemene Voorwaarden, Privacy-statement en Verwerkersovereenkomst aanbieden.

Algemene Voorwaarden

We hebben onze Algemene Voorwaarden gewijzigd zodat deze aansluiten bij onze nieuwe Privacy Statement en Verwerkersovereenkomst.

Privacy statement

Ons privacy statement is ge-üpdatet zodat voor jou onder andere duidelijk is welke gegevens we van jou verwerken met welke doelen. Ook maken we duidelijk welke bewaartermijnen we hanteren en hoe we omgaan met cookies. Verder leggen we uit wat jouw rechten zijn, bijvoorbeeld het recht op rectificatie of het recht op wissing van jouw gegevens. Ook maken we duidelijk wat onze rol is naar jou als klant en naar jouw klanten, bijvoorbeeld die van Verantwoordelijke of Verwerker.

Verwerkersovereenkomst

Omdat we voor sommige verwerkingen de "Verantwoordelijke" zijn maar voor andere de "Verwerker" hebben we voor alle klanten een zogenaamde "Verwerkersovereenkomst" opgesteld. Hierin staat beschreven hoe we omgaan met beveiliging, data-veiligheid, geheimhouding en datalekken.

Welke actie(s) moet jij als klant ondernemen?

Aanbod nieuwe documenten

Vanaf 1 mei 2018 krijgt iedere hoofdgebruiker automatisch de nieuwe documenten (Algemene Voorwaarden, Privacy-statement & Verwerkersovereenkomst) in de software van MoneyMonk ter accordering aangeboden.

Overgangsperiode

In de overgangsperiode (1 mei 2018 tot en met 18 mei 2018) kun je deze nieuwe documenten downloaden, lezen en van de inhoud kennis nemen.

Acceptatie nieuwe documenten

De nieuwe Algemene Voorwaarden, Verwerkersovereenkomst en Privacy Statement moeten door de hoofdgebruiker worden geaccepteerd. De deadline voor het acceptatie is vrijdag 18 mei 2018 om 23.59 uur.Vragen?

Ben ik verplicht deze nieuwe documenten te accepteren?

Als je de nieuwe documenten niet accepteert kan MoneyMonk met ingang van 25 mei 2018 de dienstverlening aan jou en jouw bedrijf niet voortzetten. Per 25 mei 2018 willen en moeten wij voldoen aan de nieuwe wetgeving. Indien je de nieuwe documenten niet wilt of kunt te accepteren heb je het recht je abonnement te beëindigen, dit recht heb je overigens altijd bij MoneyMonk.

Moet ik op 1 mei 2018 de documenten al accepteren?

Nee dat hoeft nog niet direct. We hebben bewust een overgangsperiode van 1 mei 2018 t/m 18 mei 2018 waarbij we jou de tijd en de gelegenheid geven de documenten te downloaden en/of te lezen. Wel moet je vóór of op uiterlijk 18 mei 2018 23:59 de nieuwe documenten hebben geaccepteerd. Indien je de nieuwe documenten nog niet hebt geaccepteerd kun je in de periode 1 mei 2018 tot en met 18 mei 2018 gewoon blijven inloggen.

Wat gebeurt er na 18 mei 2018 als ik niet accepteer?

Indien je op 18 mei 2018 om 23.59 uur de nieuwe documenten niet hebt geaccepteerd zullen wij de toegang tot je administratie automatisch blokkeren. Je kunt dan alleen verder nadat je de nieuwe documenten hebt geaccepteerd. De blokkade geldt voor de hoofdgebruiker maar ook voor alle andere gebruikers op de betreffende administratie.

Waar kan ik terecht met (andere) vragen over de GDPR/AVG?

Om vragen van onze klanten zo goed mogelijk te beantwoorden verzoeken we je een ticket in te sturen vanuit MoneyMonk, dit kan via: Support > Mijn tickets > +ticket insturen. We proberen dan zo snel mogelijk te reageren op jouw vraag.