Start je gratis proefperiode!

Aan de slag

Door een account aan te maken, ga je akkoord met onze voorwaarden.

  • Geen betaalgegevens nodig
  • Je kan altijd eerst 30 dagen het hele product gratis proberen
  • Je gaat pas betalen als je zelf een abonnement selecteert
  • Kies je geen abonnement, dan ga je naar het gratis abonnement
  • Tijdens je proefperiode kan je gebruik maken van de gratis opstartservice
Support
Blog
Wat moet je als ZZP'er met een VAR-verklaring?

Wat moet je als ZZP'er met een VAR-verklaring?

Wat is een VAR-verklaring?

De afkorting "VAR" staat voor 'Verklaring Arbeidsrelatie'. De VAR-verklaring geeft duidelijkheid hoe de Belastingdienst aankijkt tegen jou als ZZP'er en jouw relatie tot je opdrachtgever. Is er sprake van "zelfstandig ondernemerschap" of is er misschien toch sprake van een "arbeidsrelatie/dienstbetrekking"? In de volgende alinea leggen we uit waarom jouw opdrachtgever om een VAR-verklaring kan vragen.

Waarom heb je als ZZP'er een VAR-verklaring nodig?

Jouw opdrachtgever wil graag voor aanvang van de werkzaamheden zekerheid over hoe de Belastingdienst aankijkt tegen jullie relatie. De VAR-verklaring geeft jouw opdrachtgever daarbij een aantal zekerheden. Het kan namelijk voorkomen dat de Belastingdienst jouw relatie met je opdrachtgever aanmerkt als "arbeidsrelatie/dienstbetrekking", in dat geval kan jouw opdrachtgever een naheffing krijgen voor de "loonheffingen" van de Belastingdienst. Net als elke ondernemer zit je niet op naheffing te wachten, jij niet maar jouw opdrachtgever ook niet. Om daar op voorhand duidelijkheid over te krijgen vraagt jouw opdrachtgever jou een VAR-verklaring te overleggen!

Voor wie is de VAR-verklaring?

Iedereen die in Nederland werkt kan een VAR-verklaring aanvragen. Een VAR-verklaring kan alleen worden afgegeven aan "Natuurlijke personen", op persoonlijke titel, voor werkzaamheden die je zelf uitvoert voor een of meerdere opdrachtgevers.

Vormen van de VAR-verklaring

De Belastingdienst kan verschillende vormen van de VAR-verklaring afgeven. Er zijn vier verschillende soorten VAR-verklaringen:

VAR-loon - Loon uit dienstbetrekking

De VAR-loon biedt geen garantie over het wel of niet afdragen van loonheffingen. Jouw opdrachtgever moet zelf toetsen of er wel of niet sprake is van een "arbeidsrelatie/dienstbetrekking".

VAR-row - Resultaat uit overige werkzaamheden

De VAR-row biedt geen garantie over het wel of niet afdragen van loonheffingen. Jouw opdrachtgever moet zelf toetsen of er wel of niet sprake is van een "arbeidsrelatie/dienstbetrekking".

VAR-wuo - Winst uit de onderneming

Bij een VAR-wuo hoeft jouw opdrachtgever geen loonheffing af te dragen.

Geldig onder de volgende voorwaarden:

  • Jouw werkzaamheden komen overeen met de werkzaamheden zoals omschreven in de VAR-verklaring WUO
  • De door jouw uitgevoerde werkzaamheden vallen binnen de geldigheid van de VAR-verklaring WUO
  • Jouw opdrachtgever heeft jouw identiteit vastgesteld en bewaard een geldige kopie van de VAR-verklaring WUO alsmede het kopie identiteitsbewijs in zijn of haar administratie.

Bij het aanvragen van een VAR-verklaring WUO kijkt de Belastingdienst naar verschillende aspecten die iets zeggen over de mate van het zelfstandig ondernemerschap, daarbij wordt o.a. gekeken naar: tijd, aantal opdrachtgevers, ondernemersrisico, aansprakelijkheid, winst en kapitaal.

VAR-DGA - Inkomsten voor rekeningen en risico van de vennootschap

Deze VAR-verklaring komt relatief minder vaak voor. De uitgangspunten zijn bijna hetzelfde als bij de VAR-verklaring WUO zoals hierboven omschreven.

Geldigheid & Aanvraag

De geldigheid van de VAR-verklaring is gelijk aan het kalenderjaar en is daarmee geldig van 1 januari tot en met 31 december. Na afloop van het betreffende kalenderjaar moet je dus opnieuw een aanvraag doen voor een nieuwe VAR-verklaring, het is een doorlopend proces waarbij de Belastingdienst dus ieder jaar jouw situatie beoordeeld.

Een VAR-verklaring vraag je aan met het formulier van de Belastingdienst. Dit formulier kun je vinden op de website van de Belastingdienst, het formulier kun je online invullen en versturen.