15 december 2023

Jaarafsluiting voor zzp’ers: 14 fiscale tips van onze boekhouders | MoneyMonk

5/5
Dit artikel wordt aangeboden door...
MoneyMonk, hét online boekhoudprogramma voor ZZP’ers
Factureren

Met de jaarafsluiting sluit je het (fiscale) jaar als zzp’er af. Het is de afsluiting van het boekhoudkundig jaar, waarmee je er een streep onder zet om volgend jaar fris opnieuw te beginnen. Wij leggen je in dit artikel uit waar je allemaal rekening mee moet houden. En waar jij je voordeel mee kunt doen als zelfstandige. Dat wil zeggen, daarvoor maken we gebruik van de tips, ervaringen en inzichten van de boekhouders waar we bij MoneyMonk mee samenwerken.

Die boekhouders kunnen je helpen met de jaarafsluiting, al kun je dat natuurlijk ook gewoon zelf doen. Of in samenspraak, als je dat een prettiger gevoel geeft. Hoe je het ook aanpakt, het is belangrijk om alle punten even na te lopen. En uiteindelijk zeker te weten dat je niets over het hoofd hebt gezien, zodat het onderaan de streep netjes klopt. Dat is belangrijk voor jouw eigen administratie, en de kans is dan bovendien het grootst dat je netjes voldoet aan de regels en richtlijnen die de Belastingdienst stelt.

Let op: je bent als zzp’er wettelijk niet verplicht om een jaarafsluiting te maken, een jaarrekening op te stellen en het jaar af te sluiten. Wel moet je zorgen voor een goede administratie. Daar maakt een jaarafsluiting onderdeel van uit, dus we raden je van harte aan hier jaarlijks even tijd voor vrij te maken.

Wat is de jaarafsluiting?

De jaarafsluiting is de afsluiting van het fiscale jaar. Je zorgt ervoor dat je alles boekhoudkundig op een rij hebt, om het nieuwe jaar fris te starten. Dat betekent overigens niet dat je alle betalingen moet hebben gedaan en moet hebben ontvangen. Het is geen probleem als je een inkoopfactuur (begin) volgend jaar betaalt of als je een verkoopfactuur pas volgend jaar betaald krijgt.

De jaarafsluiting voor zzp’ers draait om 5 belangrijke elementen:

 • Opstellen van de balans

 • Maken van de winst- en verliesrekening

 • Aangifte inkomstenbelasting doen

 • Investeringen opvoeren

 • Afschrijvingen boeken

Let op: de jaarafsluiting is iets anders dan de jaarrekening. Er is sprake van een paar belangrijke verschillen. De jaarrekening is een financieel eindverslag. Dat gebruik je om na te gaan welke financiële keuzes je maakte en wat daarvan de gevolgen waren. De jaarrekening stel je jaarlijks op, om die door de jaren heen met elkaar te vergelijken. De jaarrekening bestaat uit de balans, de winst- en verliesrekening en een toelichting op de beiden. BV’s zijn verplicht deze op te stellen, als zzp’er kun je daar vrijwillig voor kiezen.

Met de jaarafsluiting rond je de administratie af. Het is een onderdeel van de jaarrekening voor BV’s, die verplicht zijn om die op te stellen. Als zzp’er gebruik je de afsluiting vooral om aangifte inkomstenbelasting te doen. Dat doe je begin volgend jaar, met de gegevens die blijken uit de afsluiting.

14 tips van onze boekhouders

We begrijpen dat je de ‘jaarafsluiting’ misschien lastig vindt, vooral als je normaal gesproken samenwerkt met een boekhouder. Daarom hebben we de boekhouders waarmee we bij MoneyMonk samenwerken gevraagd naar hun beste tips. We vroegen ze naar wat hun zzp-klanten vaak over het hoofd zien. Of wat er komend jaar gaat veranderen, dus waar je nu nog even rekening mee kunt houden.

Aan de hand daarvan hebben we 14 tips voor je verzameld. Daarmee voorkom je dat je belangrijke zaken over het hoofd ziet. In plaats daarvan zorg je ervoor dat je het fiscale jaar op een goede manier afsluit. Je maakt gebruik van fiscale voordelen die er beschikbaar zijn. En je voorkomt aan de andere kant dat je iets over het hoofd ziet wat later tot problemen of wijzigingen kan leiden.

1. Maak een planning met jouw boekhouder

De tip die bijna alle boekhouders die we spraken gaven gebruiken we maar meteen als eerste: maak een planning met jouw boekhouder. Plan samen wanneer je de benodigde gegevens aanlevert. En spreek samen af wie wat doet.

Je kunt ervoor kiezen om dit helemaal over te laten aan jouw boekhouder. Dan ontvang je als zzp’er uiteindelijk de jaarafsluiting, en weet je zeker dat alle benodigde informatie beschikbaar is. Het is de makkelijkste manier, maar ook een methode die het meest kost en waarmee je zelf minder inzicht en overzicht hebt over jouw financiën en fiscale zaken.

Andersom kun je het natuurlijk helemaal zelf doen. Je verzamelt zelf de belangrijke gegevens (als je MoneyMonk gebruikt is dat niet moeilijk) en die verwerk je zelf. Of je kiest ervoor om zelf gegevens te verzamelen, die je inlevert bij de boekhouder. Of waar je samen mee aan de slag gaat, om een beter beeld te krijgen van wat er fiscaal allemaal speelt en wat er mogelijk is.

Hoe dan ook, het is belangrijk om met jouw boekhouder een planning te maken. Spreek samen af wie welke gegevens verzamelt, wanneer die beschikbaar moeten zijn en wie er daarna mee aan de slag gaat. Zorg dat het van beide kanten duidelijk is. En stel een deadline voor de verwerking van de gegevens. De jaarafsluiting moet op 31 december afgerond zijn. Dat wil zeggen, je gaat uit van de gegevens op die datum. Als je maar weet wat er bijvoorbeeld op 31 december op de rekening(en) staat kun je de afsluiting later alsnog in orde maken.

2. Verzamel alle informatie die je nodig hebt

Om de jaarafsluiting voor zzp’ers te maken heb je verschillende gegevens nodig. De boekhouders die we spraken kwamen samen tot de volgende lijst:

 • Verkoopfacturen

  Verzamel de facturen die je stuurde aan klanten, opdrachtgevers en aan afnemers. Het gaat om alle facturen met een factuurdatum in het afgelopen boekjaar. Wanneer een klant betaalt maakt niet uit, je gaat uit van de factuurdatum op de verkoopfactuur.

 • Banktransacties

  Verzamel alle banktransacties, bijvoorbeeld door de bankafschriften te downloaden. Je kunt ze eventueel importeren in MoneyMonk, zodat je de transacties daar beschikbaar hebt. Het gaat opnieuw om transacties met een datum in het aflopen boekjaar. Dit geldt ook voor transacties voor in- of verkoopfacturen van een eerder boekjaar.

 • Inkoopfacturen

  Verzamel alle inkoopfacturen, zoals je dat ook met de verkoopfacturen hebt gedaan. Kies opnieuw voor alle facturen van het afgelopen boekjaar, dus met een factuurdatum in dat boekjaar.

 • Overzicht van afschrijvingen

  Zorg voor een overzicht van de afschrijvingen die je hebt gedaan. Die zijn belangrijk voor de jaarafsluiting. Op basis van de afschrijvingen kun je de bezittingen namelijk (opnieuw) waarderen.

 • Betaalde en ontvangen btw

  Verzamel de betaalde en ontvangen btw-bedragen. Het gaat om alle btw die je hebt ontvangen over verkoopfacturen, net als de btw die je hebt betaald over zakelijke aankopen. Verzamel de btw over het afgelopen boekjaar. Het klopt dat je de laatste btw-aangifte pas volgend jaar betaald. De btw over het laatste kwartaal reken je in dit geval wel gewoon mee.

 • Alle privé-uitgaven en overboekingen

  Noteer alle bedragen die je privé hebt uitgegeven vanaf de zakelijke rekening. En noteer ook de privé-overboekingen die je hebt gedaan en de bedragen die je privé hebt gestort. Het is belangrijk om die uiteindelijk allemaal los te trekken van de zakelijke resultaten.

 • Ingevulde beginbalans

  Had je vorig jaar ook al een bedrijf? Gebruik dan een ingevulde beginbalans. Daarmee zorg je voor de beginwaarden op de balans. Door daarmee te rekenen houd je rekening met de eerdere bezittingen en/of schulden die je als bedrijf had.

3. Check je uren en het urencriterium

Met betrekking tot je uren als zzp’er wil je voor de jaarafsluiting twee dingen zeker weten:

 • Dat je alle gewerkte uren netjes hebt geregistreerd

 • Dat je voldoet aan het urencriterium (hopelijk)

Met de registratie van jouw uren laat je opdrachtgevers makkelijker zien waaraan je werkte en hoe lang je bezig was. Daarnaast biedt het jou inzicht in de hoeveelheid tijd die je aan een opdracht werkt. Als je aan het eind van het boekjaar alle uren netjes hebt bijgehouden geeft dat een goed beeld van waar je aan werkte, hoe lang dat duurde en welke vergoeding je daarmee verdiende.

Daarnaast kun je met de urenregistratie bij de Belastingdienst aantonen dat je voldoet aan het urencriterium. Je moet jaarlijks 1.226 uur aan je bedrijf werken, om in aanmerking te komen voor fiscale voordelen. Het gaat bijvoorbeeld om de zelfstandigenaftrek. Dat is een aftrekpost voor zelfstandigen, die minimaal 1.226 uur per jaar aan hun bedrijf werken. De Belastingdienst gaat er dan namelijk vanuit dat je jouw eigen bedrijf hebt voor het grootste deel van jouw inkomen.

4. Controleer de rittenadministratie

Als zzp’er registreer je zowel de uren die je werkt als waarschijnlijk de ritten die je zakelijk rijdt. Dus rijd je regelmatig naar klanten? Of moet je andere ritten maken om bijvoorbeeld materialen op te halen? Door die ritten te registreren houd je netjes bij hoeveel kilometers je zakelijk maakt.

Dat is belangrijk met een privé-auto en als je een auto van de zaak rijdt. In het eerste geval mag je een onbelaste onkostenvergoeding aan jezelf uitkeren. Het gaat in 2022 om €0,19 per kilometer. In 2023 wordt dat €0,21 per kilometer en in 2024 zelfs €0,23 per kilometer. Als je een zakelijke auto rijdt is het belangrijk om de ritten die je privé rijdt te registreren. Als je er jaarlijks meer dan 500 kilometer privé mee rijdt betaal je bijtelling over de auto van de zaak.

Zorg dat je de gemaakte ritten netjes op een rij hebt staan. En vergeet niet jezelf te vergoeden voor de zakelijke kilometers die je met een privé-auto rijdt. Dat doe je door de kilometers te vermenigvuldigen met €0,23 (vanaf 2024). Dat bedrag maak je vervolgens over naar jouw privé-rekening. Het is een declaratie, dus geen privé-uitgave.

5. Investeer en profiteer (van de kleinschaligheids­investeringsaftrek, KIA)

Heb je het afgelopen boekjaar investeringen gedaan, bijvoorbeeld in een nieuwe laptop of in machines? De investeringen die je doet moet je activeren op de balans. Dat wil zeggen, als het gaat om investeringen groter dan €450. In dat geval activeer je een bezitting op de balans, waarna je daarop afschrijft.

De boekhouders die we spraken wezen ons op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Het is een fiscale aftrekpost, voor zzp’ers en andere ondernemers die investeringen doen in hun bedrijf. Om in aanmerking te komen voor de aftrek moet je een bedrag investeren tussen de €2.401 en €332.994 (2022).

Heb je bijvoorbeeld voor €2.000 geïnvesteerd tijdens het afgelopen boekjaar? Dan kom je niet in aanmerking voor de aftrekpost. Als je nadenkt over een extra investering, die je bijvoorbeeld in januari of in februari wilt doen is het de moeite waard om die naar voren te schuiven. Als je de investering nog in dit boekjaar doet en je uitkomt op een bedrag groter dan €2.401 mag je gebruik maken van de aftrek. Je mag in dat geval meteen 28% van het totale investeringsbedrag opvoeren als aftrekpost. Dat betekent dat je aanzienlijk minder belasting betaalt.

Let op: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is afhankelijk van het precieze bedrag dat je investeert. Op de website van de Belastingdienst vind je een handige tabel met alle bedragen, percentages en aftrek.

6. Maak gebruik van de fiscale oudedagsreserve (FOR)

Je kunt als zzp’er gebruik maken van de fiscale oudedagsreserve (FOR). Je mag jaarlijks een deel van de winst die je maakt reserveren voor jouw oudedagvoorziening, dus voor je pensioen. Op die manier reserveer je als het ware een deel van de winst, waarover je pas belasting zal betalen als je met pensioen bent.

De kans is groot dat je als zzp’er nu meer inkomstenbelasting betaalt dan wanneer je straks met pensioen bent. Door nu een deel van de winst te reserveren zorg je ervoor dat je daarover straks minder belasting hoeft te betalen. Je verschuift als het ware de belastingplicht.

Let op: als je een deel van de winst reserveert voor de fiscale oudedagsreserve (FOR) betekent dit niet automatisch dat je daadwerkelijk geld apart zet. Je gebruikt een recht om de belastingplicht door te schuiven. Houd er rekening mee dat je uiteindelijk nog belasting over dit bedrag moet betalen, dus dat je in ieder geval dat bedrag apart moet houden.

Let op: het kabinet heeft besloten om de fiscale oudedagsreserve per 1 januari 2023 af te schaffen. Dat betekent dat je er in 2022 nog één keer gebruik van kunt maken, daarna kan dat niet meer.

7. Bekijk welke privé-uitgaven (deels) zakelijk waren

De boekhouders die we spreken over de jaarafsluiting voor zzp’ers wijzen ons op het feit dat veel ondernemers privé bedragen uitgaven, voor zakelijke kosten. Misschien heb ook jij ermee te maken. Bijvoorbeeld als je privé iets voorschiet, omdat je zakelijk materialen nodig hebt. Of omdat je een zakelijke aankoop doet met jouw creditcard, die je privé op naam hebt staan. Je kunt in dat geval een declaratie bij jezelf indienen, om de kosten alsnog zakelijk te maken.

En gebruik je het telefoonabonnement dat je hebt vooral zakelijk? Dan mag je het zakelijke deel daarvan aftrekken als zakelijke kosten. Dat geldt in sommige gevallen ook voor de btw die je betaalt over aankopen die je doet.

Houd er rekening mee dat hier specifieke regels voor gelden, opgesteld door de Belastingdienst. Een boekhouder kan je precies uitleggen welk deel van de privé-uitgaven zakelijke kosten vormen, dus die je mag aftrekken van de winst. En hoe je om moet gaan met de btw die je betaalt. Je voorkomt op die manier dat je te veel aftrekt, of dat je te weinig aftrekt en fiscaal voordeel laat liggen tijdens de jaarafsluiting.

8. Schrijf versneld af op bezittingen

Ben je startende ondernemer en heb je een investering gedaan? Je mag willekeurig afschrijven op bedrijfsmiddelen. Dat betekent in de praktijk dat je versneld kunt afschrijven. Je mag een grote(re) afschrijving doen, waarmee je de winst die je met jouw onderneming verlaagt. Dat wil zeggen, de fiscale winst waarover je belasting betaalt. Dankzij de lagere fiscale winst blijft er minder over om belasting over te betalen, waardoor je onderaan de streep goedkoper uit bent.

Om willekeurig af te schrijven moet je voldoen aan een paar voorwaarden:

 • Je bent startende ondernemer en je hebt recht op startersaftrek

 • Je hebt geïnvesteerd in de bedrijfsmiddelen toen je recht had op startersaftrek

 • Je hebt een eenmanszaak, maatschap, CV of een vennootschap onder firma

Als je voldoet aan de verschillende voorwaarden die er gelden mag je afschrijven tot de bovengrens van de KIA, de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. In 2022 gaat het om een bedrag van €332.994. Dat betekent dat je praktisch onbeperkt willekeurig mag afschrijven.

Houd er rekening mee dat de Belastingdienst een paar uitzonderingen heeft aangewezen. Het is niet toegestaan om willekeurig af te schrijven op de aankoop van huizen, auto’s en bedrijfsmiddelen die je gebruikt voor verhuur. In bijna alle andere gevallen mag je daar wel gebruik van maken, dus zorg je eenvoudig voor extra fiscaal voordeel.

9. Schuif omzet voor volgend jaar door

Werk je rondom de jaarwisseling aan een opdracht en zou je de omzet het liefst volgend jaar boeken? In de basis ben je verplicht om omzet te boeken op de datum dat je eraan werkt. Of in ieder geval in een korte periode daarna.

Je mag opdrachten die je in december van het ene jaar uitvoert in theorie factureren tot en met halverwege de maand daarna. Dat betekent in de praktijk dat je het werk uit december kunt doorschuiven voor facturatie naar begin januari. Op die manier valt de omzet in het volgende boekjaar, dus hoef je die nu nog niet mee te tellen voor de jaarafsluiting.

Let erop dat je de factuurdatum in het volgende jaar moet stellen. Alleen op die manier houd je de omzet buiten de jaarafsluiting die je dit jaar maakt. Andersom kun je er natuurlijk voor kiezen om de omzet juist wel in dit jaar te boeken, als je nu al aan de opdracht werkt. Dat is vooral gunstig als je verwacht komend jaar meer winst te maken dan dit jaar. Of als je dit jaar veel kosten maakte. Die kosten zorgen er ten opzichte van de extra omzet dan voor dat de fiscale winst niet te hoog uitvalt. Over die fiscale winst betaal je inkomstenbelasting, dus hoe lager de winst is, hoe lager ook het bedrag aan belasting dat je moet betalen.

10. Bereken globaal hoeveel inkomstenbelasting je moet betalen

Het is de moeite waard om voor jezelf alvast globaal te berekenen hoeveel inkomstenbelasting je moet betalen. Dat kun je doen aan de hand van de jaarafsluiting, omdat je daarmee alle financiële gegevens van jouw bedrijf bij de hand hebt.

Tip: deed je ook vorig jaar aangifte inkomstenbelasting? Door te rekenen met de bedragen van vorig jaar krijg je een goed beeld van waar je ongeveer rekening mee moet houden. Ieder jaar wijzigen er een paar punten, maar in grote lijnen zal het niet veel afwijken.

Zorg ervoor dat je op basis van de globale berekening inschat hoeveel je moet (bij)betalen of wat je terug kunt krijgen. Blijkt dat je een flink bedrag moet bijbetalen? Bedenk je hoe je dat bedrag in de komende maanden bij elkaar spaart of op een andere manier samenbrengt. Je zal in het voorjaar van het volgende jaar de aangifte inkomstenbelasting doen. Daar ontvang je van de Belastingdienst halverwege het jaar de definitieve aanslag. Op basis daarvan moet je de (extra) inkomstenbelasting afdragen. Door nu alvast een globale berekening te maken weet je ongeveer waar je aan toe bent en kom je niet voor verrassingen te staan.

11. Vergeet de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet niet

Als je probeert in te schatten hoeveel inkomstenbelasting je moet betalen is het de moeite waard om ook meteen naar de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet te kijken. De adviseurs die we spreken over de jaarafsluiting voor zzp’ers geven aan dat veel ondernemers dit bedrag helaas over het hoofd zien.

Zoals de naam al aangeeft gaat het om een bijdrage die afhankelijk is van het inkomen dat er onderaan de streep overblijft. De bijdrage kan maximaal iets meer dan €3.000 bedragen. Dat betekent dat het kan gaan om een flink bedrag, dus dat het belangrijk is om daar rekening mee te houden.

Op basis van de aangifte inkomstenbelasting ontvang je van de Belastingdienst een definitieve aanslag die bestaat uit twee delen. Het gaat aan de ene kant om de daadwerkelijke inkomstenbelasting die je betaalt. Aan de andere kant gaat het om de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet. Je moet de beide bedragen betalen, dus het is belangrijk om ook die tweede niet over het hoofd te zien. Zelfs als je een relatief laag inkomen hebt kan het gaat om een groot bedrag. Door daar rekening mee te houden weet je dat je voldoende geld beschikbaar hebt om beide bedragen over te maken zodra je de definitieve aanslag hebt ontvangen.

Tip: gebruik je een voorlopige aanslag van de Belastingdienst? Dan is er al rekening gehouden met de beide bedragen. Als de voorlopige aanslag niet te veel afwijkt van de definitieve aanslag zou dat dus niet tot problemen moeten leiden.

12. Dien een verzoek tot belastingmiddeling in

We bespraken binnen deze tips voor de jaarafsluiting eerder de fiscale oudedagsreserve (FOR). Het kabinet heeft besloten om die per 1 januari 2023 af te schaffen. Dat geldt ook voor de regeling voor belastingmiddeling. Je kunt daar in 2022 voor de laatste keer gebruik van maken, daarna verdwijnt de regeling.

De regeling is bedoeld voor zowel zzp’ers als anderen met sterk wisselende inkomens. Als je in het ene jaar veel meer inkomen hebt dan in het andere betaal je gemiddeld genomen een relatief hoog percentage aan belasting. Dat komt door het progressieve belastingstelsel dat we in Nederland hebben. Je betaalt een extra hoog belastingpercentage over een jaar met een hoog inkomen. Dat maak je in een jaar met een lager inkomen niet helemaal goed.

Daarom bestaat er tot en met 2022 een regeling voor belastingmiddeling. Je kunt aangeven wat je in de verschillende jaren verdiend hebt. Om op basis van het gemiddelde uit die jaren belasting te betalen. Als dat bedrag lager is dan wat je daadwerkelijk hebt betaald kun je het verschil terugvragen. Zo heb je geen last van het progressieve belastingstelsel. Het kabinet schrapt de maatregel, omdat door de coronacrisis veel ondernemers te maken hebben met wisselende inkomens. De regeling is daar echter niet voor bedoeld, dus zal verdwijnen.

13. Controleer jouw voorlopige aanslag

Met een voorlopige aanslag rekent de Belastingdienst voor je uit wat je het komende jaar waarschijnlijk aan inkomstenbelasting dient te betalen. Die berekening gaat uit van het afgelopen boekjaar, dus waarvoor je nu de jaarafsluiting maakt. Aan de hand daarvan berekent de Belastingdienst wat je waarschijnlijk het komende jaar aan inkomen zal hebben. Op basis daarvan betaal je een voorlopige aanslag. Dat voorkomt dat je aan het eind van het jaar ineens een groot bedrag aan inkomstenbelasting moet betalen.

Controleer de voorlopige aanslag, zowel die van dit jaar met de daadwerkelijke jaarafsluiting als de nieuwe voorlopige aanslag die je gaat ontvangen. Een veel te laag bedrag leidt tot een hoge bijbetalingen. Een te hoog bedrag betekent dat je geld terugkrijgt, maar je moet de maandelijkse bedragen het komende jaar wel steeds overmaken.

Gebruik de eerdere inschatting van het bedrag aan inkomstenbelasting dat je waarschijnlijk moet betalen. En bepaal op die manier of de voorlopige aanslag van dit jaar ongeveer klopt(e). Probeer vervolgens in te schatten hoeveel omzet en winst je komend jaar zal maken. Als dat min of meer hetzelfde is zal de voorlopige aanslag ook ongeveer even hoog moeten zijn. Wanneer er sprake is van een afwijking is het de moeite waard om de aanslag te veranderen. Bel bijvoorbeeld met de Belastingdienst of regel het online, om het bedrag aan te laten passen naar wat er beter past bij jouw bedrijf en wat je verwacht voor het komende jaar.

14. Vraag uitstel aan voor de belastingaangifte

Een aantal van de boekhouders die we spreken over de jaarafsluiting voor zzp’ers geeft aan dat het sowieso een goed idee is om uitstel aan te vragen voor de belastingaangifte.

Standaard moet de aangifte voor 1 mei binnen zijn bij de Belastingdienst. Wil je daar meer tijd voor of wil je gewoon niet het risico lopen dat je te laat bent? Dan is de het de moeite waard om voor 1 maart uitstel aan te vragen. Dat kan gewoon op de website van de Belastingdienst. Je hebt dan meer tijd om de aangifte te doen, of de zekerheid dat je niet in de problemen komt als je een paar dagen te laat bent.

Tip: werk je samen met een boekhouder? Vraag de boekhouder om het uitstel voor jou aan te vragen. Dan hoef je dat niet zelf te doen en heb je er dus zo min mogelijk omkijken naar.

Als de Belastingdienst jou uitstel geeft om aangifte inkomstenbelasting te doen heb je tot 1 september de tijd om de aangifte in te dienen. Dat geeft veel ondernemers rust. Houd er rekening mee dat je de aangifte uiteindelijk wel zal moeten doen, en dat je de inkomstenbelasting natuurlijk gewoon moet betalen.

Jaarafsluiting in MoneyMonk

Wil je het jezelf makkelijk maken als het tijd is voor de jaarafsluiting als zzp’er? Je kunt daarvoor samenwerken met een boekhouder. Die helpt je om een planning te maken, om de gegevens te verzamelen en om gebruik te maken van de handige fiscale tips.

Ook zonder boekhouder kun jij het jezelf al een beetje makkelijker maken. Dat doe je door bijvoorbeeld MoneyMonk te gebruiken, als boekhoudprogramma. Wij houden de administratie voor je bij, zoals jij die invoert. Dat zorgt ervoor dat alle gegevens beschikbaar zijn, zodra je die nodig hebt om het jaar af te sluiten. Met één druk op de knop zijn bijvoorbeeld alle verkoopfacturen beschikbaar. Dat voorkomt dat je er zelf naar op zoek moet, net als naar de banktransacties die je gewoon kunt importeren of zelfs automatisch kunt laten overnemen. Zo maken we het je bij MoneyMonk graag een beetje makkelijker.

Starten als ZZP'er?
Probeer MoneyMonk 30 dagen gratis
Ontdek MoneyMonk
Esther toont de app

Enthousiast? Ervaar zelf
het gemak van MoneyMonk

Stap nu over van boekhouden in Excel naar ons gebruiksvriendelijke boekhoudprogramma!

De eerste 30 dagen gratis, geen betaalgegevens nodig