8 september 2021

Utrecht, 16 januari 2019

Door: Jasper Horstink | Founder & CEO - MoneyMonk

Payment Service Directive 2 (PSD2), vergunning Betaalinstelling De Nederlandsche Bank en nieuwe bank- en boekhoudkoppelingen


Wat is PSD2?

PSD2 staat voor Payment Service Directive, nieuwe Europese wetgeving die banken verplicht om rekeninginformatie te delen met Vergunninghoudende partijen zoals bijvoorbeeld FinTechs of boekhoudleveranciers. Doel van deze nieuwe Europese wet is om innovatie in de markt te bevorderen.

In Nederland is hierover in de politiek veel discussie ontstaan de afgelopen periode. Met name in het kader van de bescherming van de privacy in relatie tot de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Door deze politieke discussie liep Nederland, Europees gezien, behoorlijk achter met de implementatie van PSD2. Inmiddels is de kogel door de kerk!

De nieuwe wet is december'18 definitief aangenomen in de Eerste Kamer.

Maar wat betekent dat in de praktijk?
Wat zijn de voordelen en/of risico's voor mij als klant/consument?

Vergunning & toezicht: De Nederlandsche Bank

Privacy is een groot goed. Juist om die reden heeft de implementatie in Nederland een behoorlijke tijd geduurd. Kan iedere FinTech of boekhoudleverancier dan zomaar koppelen met een bank en rekeninginformatie opvragen? Nee, gelukkig niet!

Om als FinTech of boekhoudleverancier rekeninginformatie te mogen opvragen bij een bank, is hoe logisch ook, toestemming van de klant nodig. Een ander vereiste is dat de FinTech of boekhoudleverancier beschikt over een vergunning als 'Betaaldienstverlener' van De Nederlandsche Bank.

De Nederlandsche Bank is belast met het toezicht en de handhaving op de nieuwe aangenomen wet. FinTechs en/of boekhoudleveranciers zijn door de invoering van de nieuwe wet dus vergunningplichtig geworden en komen daardoor onder toezicht te staan van De Nederlandsche Bank.

Oude versus nieuwe bank- en boekhoudkoppelingen?

De afgelopen anderhalf jaar heeft MoneyMonk, tevergeefs, vele malen geprobeerd om extra bankkoppelingen beschikbaar te maken, bijvoorbeeld met Abn Amro, ING bank en Rabobank.

Door de nieuwe wet, die toen al in het vooruitzicht lag, moeten banken nieuwe koppelingen realiseren en daarvoor nieuwe techniek ontwikkelen op basis van API's en sterke Authenticatiemiddelen bijvoorbeeld met behulp van 'oAuth'. 'oAuth' kun je vergelijken met het ondertekenen van een iDeal-betaling met behulp van een reader / identifier van je bank.

Helaas hebben de banken het afgelopen anderhalf jaar het beleid gevoerd geen nieuwe bankkoppelingen te maken met boekhoudleveranciers gebaseerd op hun oude techniek en infrastructuur.

Tot onze grote frustratie en ergernis vielen we in die zin tussen wal en schip :-|

Wij zien de bankkoppelingen met de genoemde banken liever gisteren dan morgen nog in MoneyMonk geïmplementeerd. Het is dan ook een steun in de rug dat de nieuwe wetgeving ons daarbij gaat helpen.

Beschikbaarheid nieuwe bank- en boekhoudkoppelingen

Doordat de wet in december'18 is aangenomen is nu ook duidelijk wanneer de banken deze nieuwe koppelingen beschikbaar moeten hebben voor Vergunninghouders die onder toezicht van De Nederlandsche Bank staan.

In april 2019 moeten de 'testomgevingen' beschikbaar zijn. Rond september 2019 zijn de banken verplicht 'productieomgevingen' klaar te hebben voor Vergunninghouders.

Vanaf dat moment kunnen nieuwe koppelingen eindelijk in productie worden genomen en kun je als klant profiteren van de boekhoudkoppeling.

Vergunningaanvraag MoneyMonk bij De Nederlandsche Bank

Sinds mei 2018 zijn we bij MoneyMonk volop bezig geweest met de voorbereiding van de Vergunningaanvraag als Betaaldienstverlener onder de nieuwe PSD2 wet.

Vergunningspecialist Geert Blom van Enigma Consulting, heeft MoneyMonk begeleid bij dit vergunningtraject als Betaaldienstverlener.

Afgelopen week (16 januari 2019) heeft MoneyMonk haar vergunningaanvraag afgerond en ingediend bij De Nederlandsche Bank.

De verwachting is dat De Nederlandsche Bank het druk gaat krijgen met vergunningaanvragen. De standaard doorlooptijd bedraagt ca. 3 maanden. Onze richtdatum op toekenning van de vergunning ligt op +/- 1 juli 2019.

Hoe nu verder?

Vooruitlopend op toekenning van de Vergunning zullen we Q1 en Q2 alvast verkennende stappen zetten. Ons technisch team zal o.a. kijken naar de test-omgevingen (Developer Portals van de banken) en waar mogelijk de zo gewilde bank- en boekhoudkoppelingen alvast technisch voorbereiden.

Indien MoneyMonk de Vergunning van De Nederlandsche Bank krijgt toegekend kunnen de bankkoppelingen in productie genomen worden omstreeks september 2019, het moment waarop banken de koppeling(en) live en werkend moeten hebben.

Vragen

Heb je vragen over de inhoud van deze blog? Mail dan naar jasper@moneymonk.nl of neem contact op via ons algemene telefoonnummer 085 - 30 30 800.

Esther toont de app

Enthousiast? Ervaar zelf
het gemak van MoneyMonk

Stap nu over van boekhouden in Excel naar ons gebruiksvriendelijke boekhoudprogramma!