8 september 2021

Wat zijn de spelregels en voorwaarden van de TOZO 2.0?

5/5
Dit artikel wordt aangeboden door...
MoneyMonk, hét online boekhoudprogramma voor ZZP’ers
Factureren

Op 17 maart jl. heeft de overheid de TOZO (Tijdelijke Overbrugging Zelfstandig Ondernemers) 1.0 regeling gemaakt voor zelfstandig ondernemers, waaronder ook ZZP’ers. Doel van deze TOZO 1.0 regeling is ZZP’ers een betere kans te geven hun bestaansrecht als ondernemer te waarborgen en ook om hen financieel te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

Update: aanvullende voorwaarden TOZO 3.0

De nieuwe Tozo 3-regeling voor ZZP’ers geldt tot 1 juli 2021 en introduceert een vermogenstoets, bovenop de partnertoets van de Tozo 2-regeling.

Of je in aanmerking komt voor Tozo 3 hangt af van o.a. de geldmiddelen die je beschikbaar hebt. Er is dus een vermogenstoets bijgekomen. Ontdek hier de spelregels van de Tozo 3.

TOZO 1.0 en TOZO 2.0

Met deze TOZO 1.0 regeling kreeg de ZZP’er, zonder al teveel voorwaarden, een stukje inkomensondersteuning voor o.a. levensonderhoud op het bijstandsniveau. Rond de EUR 1.050 voor een alleenstaande en rond de EUR 1.500 voor een huishouden/gezin. Omdat de coronacrisis helaas in veel sectoren nog niet voorbij is, is door de overheid een vervolg gemaakt op de TOZO 1.0 namelijk de TOZO 2.0.

In dit artikel gaan we in op o.a. de achtergrond van de TOZO 2.0 en de motivatie voor aanpassing van de voorwaarden.

Ja die voorwaarden zijn voor de meeste ZZP’ers geen verbetering helaas. Wel zit er een gedachte achter. Je kunt het er mee eens of oneens zijn. In dit artikel proberen we je mee te nemen in de achtergrond en overwegingen…

Ondernemersrisico’s: bewust of onbewust?

In de basis zou je kunnen zeggen dat de meeste ZZP’ers vrijwillig en bewust hebben gekozen voor het zelfstandig ondernemerschap inclusief bijhorende ondernemersrisico’s. Als ondernemer weet je dat je bepaalde risico’s loopt zoals bijvoorbeeld het risico op werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Als ondernemer moet je jezelf daar tegen wapenen met een eigen spaarpot en/of verzekering.

Helaas zijn niet alle risico’s van tevoren goed in te schatten. Zeker niet het risico op een wereldwijde pandemie.

Of je nu wel of niet bewust voor de ondernemersrisico’s gekozen hebt: vele ZZP’ers komen in de financiële problemen. Deze crisis was bijna niet, of tenminste zeer lastig, te voorzien.

Ontbreken vangnet ZZP’ers

In tegenstelling tot werknemers in loondienst dragen ondernemers, en dus ook ZZP’ers, geen premies werknemersverzekeringen af. Voor ondernemers is er dus geen collectief vangnet tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid.

Als ondernemer dien je je vangnet bij werkloosheid en/of arbeidsongeschiktheid zelf te regelen. Het enige vangnet voor ondernemers is uiteindelijk de bijstand. Laat nou net de TOZO-regeling gebaseerd zijn op het idee achter de bijstand.

Je vermogen moet je eerst opeten daarna krijg je het sociale minimum, afhankelijk van woonsituatie/gezinsamenstelling.

Impact van de ZZP-markt op economie

Omdat de ZZP-markt (ca. 1/mio) een groot deel van de Nederlandse economie beslaat heeft de overheid toch gemeend ook de ZZP’er financieel tegemoet te willen komen tijdens deze coronacrisis. Om ondernemers financieel tegemoet te komen kwam de overheid met de Tijdelijke Overbrugging Zelfstandig Ondernemers ofwel de TOZO.

De eerste TOZO maatregel noemen we dan voor het gemak dan ook maar even de TOZO 1.0. Het aanvraagproces en het boekhoudkundig verwerken van de TOZO (1 & 2) vind je hier.

Ondanks dat je als ZZP’ers dus geen premies (werknemersverzekeringen) betaald doet de overheid toch een poging om ook de groep ZZP’ers toch een financieel vangnet te bieden.Voorwaarden van de TOZO 1.0 regeling

  • Je bent zelfstandig ondernemer (met een eenmanszaak, VOF of BV)
  • Je bent minstens 18 jaar oud, en hebt de AOW-leeftijd nog niet bereikt
  • Jouw inschrijving bij de KvK deed je voor 17 maart 2020, 18:45
  • Je woont in Nederland en jouw bedrijf is op een Nederlands adres gevestigd
  • Je voldoet aan het urencriterium
  • Door de coronacrisis ben je onder het sociaal minimum gekomen of heb je acute geldproblemen
  • Ofwel, je hebt het geld hard nodig


Aanvullende voorwaarden van de TOZO 2.0 regeling


Termijn van de TOZO 2.0 regeling

De TOZO 2.0 uitkering voor levensonderhoud kan worden toegekend over de maanden juni, juli, augustus en september. Heb je bijvoorbeeld al een TOZO 1-uitkering over de maanden april, mei en juni? Dan kan je een TOZO 2-uitkering aanvragen voor juli, augustus en september. Heb je een TOZO 1-uitkering over de maanden juni, juli en augustus, dan heb je alleen recht op een TOZO 2-uitkering over de maand september.

Partnertoets

In de TOZO 2.0 regeling geldt een aanvullende voorwaarde: de partnertoets. De partnerinkomenstoets wordt uitgevoerd als je de aanvullende uitkering levensonderhoud aanvraagt.

De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt (het eerder genoemde: bijstandsniveau), kun je geen aanspraak meer maken op TOZO 2-uitkering levensonderhoud.

Versobering van de TOZO regeling

Met de extra voorwaarde ‘de partnertoets’ is de TOZO regeling voor ZZP’ers door de overheid verder versobert. De regeling is voor ondernemers die getroffen worden, en wel een partner hebben met inkomen, alleen bereikbaar indien het gezamenlijke inkomen onder de bijstandsgrens komt. ZZP’ers krijgen het hierdoor de komende tijd helaas financieel zwaarder.

Esther toont de app

Enthousiast? Ervaar zelf
het gemak van MoneyMonk

Stap nu over van boekhouden in Excel naar ons gebruiksvriendelijke boekhoudprogramma!