Hebben jullie ook functiescheiding voor gebruikers?

Bekijk de video

Binnen MoneyMonk is er een beperkte functiescheiding mogelijk:


  • Gebruikers beheren
  • Administratie voeren
  • Uren registreren

Gebruikers beheren

De Hoofdgebruiker van de administratie heeft altijd de mogelijkheid om gebruikers te beheren. Als deze functie ook is aangevinkt bij een andere gebruiker, kan deze ook andere personen uitnodigen om toegang te krijgen tot de administratie, of bestaande gebruikers verwijderen van een administratie. Alleen de Hoofdgebruiker van de administratie, kan niet worden verwijderd door een andere gebruiker.

Administratie voeren

Gebruikers waarbij "Administratie voeren" is aangevinkt, hebben de mogelijkheid om financiƫle administratie in te zien en hier wijzigingen in aan te brengen. Alle modules onder de groep "Boekhouding" zijn inzichtelijk, en hier kunnen wijzigingen gemaakt worden. Denk daarbij aan Bank/Kas transacties koppelen en bijvoorbeeld het opmaken van verkoopfacturen.

Uren registreren

Gebruikers waarbij "Uren registreren" is aangevinkt, kunnen worden toegevoegd aan bestaande projecten om daar uren op te registreren. Als er alleen "Uren registreren" is aangevinkt, zijn de modules in de groep "Boekhouding" voor deze gebruiker niet in te zien. Het is niet mogelijk voor deze gebruiker om de eigen geregistreerde uren te factureren. Indien er een uurtarief aan een project zit, is dit wel inzichtelijk voor deze gebruiker.

Functiescheiding is alleen van toepassing bij gebruik van de website. Een gebruiker met alleen de functie Uren registratie, kan om die reden ook geen gebruik maken van de MoneyMonk App.