Start je gratis proefperiode!

Aan de slag

Door een account aan te maken, ga je akkoord met onze voorwaarden.

  • Geen betaalgegevens nodig
  • Je kan altijd eerst 30 dagen het hele product gratis proberen
  • Je gaat pas betalen als je zelf een abonnement selecteert
  • Kies je geen abonnement, dan ga je naar het gratis abonnement
  • Tijdens je proefperiode kan je gebruik maken van de gratis opstartservice
Support
Blog
Wijziging Algemene Voorwaarden, Verwerkersovereenkomst en Privacy Statement

Wijziging Algemene Voorwaarden, Verwerkersovereenkomst en Privacy Statement

Met ingang van 1 december 2020 wijzigt MoneyMonk B.V. een aantal van haar juridische documenten die op jouw als klant van toepassing zijn. In dit artikel leggen we je graag kort uit wat er wijzigt en waarom.

Achtergrond

Sinds juli 2019 heeft MoneyMonk B.V. een PSD2 Vergunning van De Nederlandsche Bank. Met deze PSD2 Vergunning is aanvullende wet- en regelgeving op onze organisatie van toepassing zoals de Wet Witwassen en Financiering Terrorisme (Wwft) en de Sanctiewetgeving 1977.

Deze wet- en regelgeving dwingt ons als organisatie bepaalde processen te implementeren zoals bijvoorbeeld het doen van een Cliëntonderzoek (Customer Due Diligence - afgekort: CDD), het toepassen van Transactiemonitoring maar ook screening op Political Exposed Persons (PEP’s).

In de praktijk betekend dit dat wij aanvullende informatie opvragen en verzamelen van jou als klant om Compliant te zijn met betrekking tot de genoemde wet- en regelgeving.

Deze wet- en regelgeving heeft daarmee invloed op onze dienstverlening en op onze Algemene Voorwaarden, onze Verwerkersovereenkomst en ons Privacy Statement. Naast de van toepassing zijnde wet- en regelgeving hebben we ook verbeteringen doorgevoerd op basis van eigen inzichten.

Welke juridische documenten wijzigen er?

De volgende overeenkomsten worden met ingang van 1 december 2020 van kracht op al onze leveringen, diensten en/of producten:


Algemene Voorwaarden | versie 4.0 (update)

Alle eerdere van toepassing zijnde versies komen daarmee voor jou als klant te vervallen. De Algemene Voorwaarden hebben we tevens uitgebreid met aanvullende documentatie:

Acceptatiecriteria (nieuw)

In dit document leggen we uit welke klanten we wel en niet accepteren.

Opzeginstructie verzoek klant (nieuw)

In verband met veiligheid hebben we onze opzegprocedure beter vorm gegeven.

Opschortings- en Ontbindingsprocedure (nieuw)

We geven beter inzicht over wat een éénzijdige contractbeëindiging betekend.


Verwerkersovereenkomst | versie 4.0 (update)

Omdat we aanvullende gegevens verzamelen i.v.m. PSD2 Vergunning is onze Verwerkersovereenkomst in overeenstemming daarmee geüpdatet.


Privacy Statement | versie 4.0 (update)

Omdat we aanvullende gegevens verzamelen i.v.m. PSD2 Vergunning is ons Privacy Statement in overeenstemming daarmee geüpdatet.Alle nieuwe documenten staan sinds vandaag (15 september 2020) online op www.moneymonk.nl/voorwaarden Op deze pagina kun je onze nieuwe versies bekijken en/of downloaden.


Mocht je naar aanleiding hiervan vragen hebben?
Stuur dan een e-mail naar support@moneymonk.nl o.v.v. ‘Wijziging Voorwaarden’