Wanneer voer je een openingsbalans in?

Wanneer voer je een openingsbalans in?

De openingsbalans, ook wel beginbalans, is het startpunt voor je administratie. Alle financiële feiten die je invoert na de datum van de openingsbalans worden opgeteld bij de saldo's op de openingsbalans.

Een balans is een momentopname, je maakt als het ware een snapshot/fotomoment van je bezittingen en schulden op een bepaald punt in de tijd.

In 9 van de 10 gevallen heeft de balans als datum '31-12-XXXX'. Je zegt daarbij eigenlijk: 'aan het eind van het jaar waren dit mijn bezittingen (Activa) en schulden (Passiva)'.

Als je een jaarrekening hebt dan staat in die jaarrekening de balans per 31-12-XXXX. Dit is het eindsaldo aan het eind van het jaar. Dit saldo vormt doorgaans het beginsaldo voor het nieuwe boekjaar. De eindbalans is dus het startpunt voor het nieuwe jaar.

Als je overstapt van boekhoudprogramma dan kun je je eindbalans in MoneyMonk invoeren als 'openingsbalans'. Op die manier heb je altijd netjes aansluiting.

Wil je weten hoe je je openingsbalans in MoneyMonk kan invoeren? Klik dan hier.

Eenvoudig je administratie op orde?

Je project management en online boekhouding
sluiten naadloos op elkaar aan.