8 september 2021

TOZO 4: wat is er nieuw aan de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers voor 1 april tot en met 30 juni 2021?

5/5
Dit artikel wordt aangeboden door...
MoneyMonk, hét online boekhoudprogramma voor ZZP’ers
Factureren

De TOZO 4 is de volgende versie van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, die geldt voor de periode 1 april tot en met 30 juni 2021. Het is een regeling voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Je ontvangt een aanvullende uitkering voor levensonderhoud, als je inkomen onder het sociaal minimum daalt. Daarnaast kun je een lening afsluiten voor bedrijfskapitaal, waarmee je geldproblemen door de coronacrisis opvangt.

Belangrijke aspecten van de TOZO 4 zijn de voorwaarden, bijvoorbeeld in combinatie met de partnerinkomenstoets. Bovendien gelden er voorwaarden voor zowel de uitkering als de lening voor het bedrijfskapitaal.

Daarnaast leggen we je uit hoe je de TOZO 4-uitkering kunt aanvragen bij de gemeente en hoe je dat eventueel met terugwerkende kracht doet. We leggen 3 praktijksituaties aan je uit en geven aan de hand van de normbedragen aan hoe hoog de uitkering kan zijn.

Tip: ben je benieuwd naar het boekhoudkundig verwerken van je ontvangen TOZO? We hebben het voor je uitgezocht, zodat je netjes met de uitkering kan omgaan in je BTW/IB-aangifte.

Voorwaarden TOZO 4

Of je in aanmerking komt voor de TOZO 4-uitkeringen voor zzp’ers en andere zelfstandigen hangt af van de voorwaarden die daarvoor gelden. De regeling is gebaseerd op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen. Dat is belangrijk, omdat het daarom een uitkering is die je privé ontvangt. En niet zakelijk, dus niet specifiek voor het bedrijf dat je hebt. In plaats daarvan ontvang je de uitkering privé, als aanvulling op het inkomen dat je (niet) met je bedrijf verdient.

De regeling wordt uitgevoerd door de gemeente, dus dat is ook waar je uitkering aanvraagt. Het is de gemeente die controleert of je aan de voorwaarden voldoet, en of je daar de hele periode aan blijft voldoen. Heb je namelijk alsnog inkomsten die hoger zijn dan het sociaal minimum? Dan vraagt de gemeente je de ontvangen TOZO 4-steun over die periode terug te betalen.

Dit zijn de voorwaarden die gelden voor de TOZO 4-ondersteuning voor zzp’ers en andere zelfstandig ondernemers:

 • Onder het sociaal minimum of geldproblemen

  Je hebt een inkomen uit je bedrijf dat lager is dan het sociaal minimum. Of je hebt geldproblemen waarvoor je een bedrijfskrediet wilt afsluiten.

 • Tussen de 18 jaar en AOW-leeftijd

  Je bent minimaal 18 jaar oud, maar niet ouder dan de AOW-leeftijd. Die laatste hang af van jouw leeftijd, omdat het pensioen niet voor iedereen op dezelfde leeftijd in gaat.

 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld

  Je bent Nederlander of hebt een nationaliteit die daarmee is gelijkgesteld.

 • Woonachtig in Nederland

  Je bent woonachtig in Nederland, zodat je de TOZO 4-uitkering bij jouw Nederlandse woongemeente kunt aanvragen.

Tip: woon je in Nederland, maar heb je een bedrijf in het buitenland? Je kunt sinds 8 mei 2020 gewoon een aanvraag indienen bij je woongemeente. Het bedrijf moet je hebben in één van de landen van de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland.

 • Je bedrijf is economisch actief

  Je bent je bedrijf nog niet gestopt, dus het is nog economisch actief. Een uitzondering geldt voor bedrijven die door de coronacrisis en de maatregelen gesloten moeten zijn.

 • Je staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

  Jouw bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daarnaast voldoe je aan eventuele andere wettelijke vereisten om jouw bedrijf te runnen.

 • Je hebt alle noodzakelijke vergunningen

  Je beschikt over alle vergunningen die noodzakelijk zijn voor jouw bedrijf en de activiteiten die je uitvoert.

 • Je bent de onderneming gestart voor 17 maart 2020

  Je bent jouw onderneming gestart voor 17 maart 2020. Dat kun je bewijzen met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel van voor die tijd.

 • Je voldeed in 2019 aan het urencriterium

  Je besteedde in 2019 minimaal 1225 uur aan je onderneming of het zelfstandige beroep. Als je na 1 januari 2019 bent gestart is het belangrijk dat je in de periode tot aan de aanvraag minimaal 23,5 uur per week in je bedrijf hebt gewerkt. Je mag uren voor de administratie en voor het vinden van nieuwe klanten meetellen.

Tip: ben je DGA? Je moet alleen of samen met de andere in de BV werkzame directeuren meer dan 50% van de aandelen bezitten.

 • Geen uitsluiting vanwege Participatiewet

  Er is geen sprake van een uitsluitingsgrond op basis van de Participatiewet. Er geldt een uitzondering voor ondernemers jonger dan 27 jaar die niet studeren, als ze wel aanspraak maken op studiefinanciering als ze zouden gaan studeren.

 • Geen surseance van betaling of faillietverklaring

  Er is geen sprake van surseance van betaling of een (persoonlijke) faillietverklaring. Ook niet in een eventueel samenwerkingsverband.

Partnerinkomenstoets

Er is voor de TOZO 4 geen sprake van een vermogenstoets, net als bij de TOZO 3. Wel is er sprake van een partnerinkomenstoets. Dat betekent dat de gemeente zal toetsen hoe hoog het inkomen van je partner is, om te bepalen of je recht hebt op een uitkering voor levensonderhoud.

Komt het huishoudinkomen, dus dat van jou en je partner, uit boven het sociaal minimum? Dan kun je als zzp’er geen TOZO 4-uitkering aanvragen.

Lening voor bedrijfskapitaal

Als je als zelfstandige of zzp’er geldproblemen hebt kun je daarvoor een lening aanvragen voor een bedrijfskrediet. De lening voor de TOZO 1, TOZO 2, TOZO 3 en TOZO 4 mag samen een bedrag vormen van maximaal €10.157. Heb je dus al eerder een lening voor bedrijfskapitaal aangevraagd? Je kunt meer geld lenen zolang je dit maximum niet overschrijdt.

Tip: heb je meer nodig dan dit maximale bedrag? Je kunt een aanvraag doen voor het reguliere Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Daarnaast heb je mogelijk recht op de regeling kleine coronakredieten.

van het ministerie van Economische Zaken.

TOZO 4 aanvragen: bij de gemeente

Je kunt de TOZO 4 als zzp’er aanvragen bij de gemeente waarin je woont.

De Rijksoverheid heeft op krijgiktozo.nl een module geplaatst die je een aantal vragen stelt. Met het antwoord op die vragen krijg je antwoord op de vraag of je in aanmerking komt voor de uitkering en hoe hoog die in jouw geval zal zijn. Bovendien krijg je antwoord op de vraag waar je de uitkering precies aan kunt vragen, zodat je bij de gemeente meteen aan het juiste adres bent.

Je kunt de TOZO 4 tegemoetkoming voor de kosten van het levensonderhoud aanvragen voor de maanden april, mei en juni 2021. Je bepaalt zelf of je de uitkering voor alle drie de maanden of voor een deel daarvan wilt aanvragen.

De uitkering kun je aanvragen vanaf 1 april 2021 en loopt tot en met uiterlijk 30 juni 2021. Uiteraard betekent dit niet dat de hulp die je als zelfstandig ondernemer kunt krijgen daarna helemaal wegvalt. Mogelijk komt er een TOZO 5, zodat je daar opnieuw een aanvraag voor kunt doen. Anders kun je gebruik maken van het Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) als vangnet voor zelfstandigen.

Aanvragen met terugwerkende kracht

Heb je met jouw bedrijf inmiddels een inkomen boven het sociaal minimum? Of had je al eerder een lager inkomen of helemaal geen inkomen meer? Je kunt de uitkering helaas niet zomaar met terugwerkende kracht aanvragen voor een volledige eerdere periode.

Wel heb je de mogelijkheid om bijvoorbeeld in mei 2021 de uitkering aan te vragen vanaf 1 april 2021. Op die manier maak je tijdens de periode van TOZO 4 gebruik van de regeling voor de maanden waarin je daar recht op hebt, omdat je voldoet aan de voorwaarden.

Let op: houd er rekening mee dat de gemeente controles uit kan voeren, om na te gaan of je inderdaad recht hebt (of had) op de TOZO 4-uitkering. De gemeente kan zowel tijdens het indienen van de aanvraag als achteraf de gegevens controleren. Daarvoor mag de gemeente informatie opvragen bij andere instanties en personen, zowel over jou als je partner. Blijkt dat je te veel uitkering hebt ontvangen? Of heb je juist te weinig ontvangen? De gemeente betaalt het verschil alsnog uit of laat je weten dat je het verschil moet terugbetalen. Als je onjuiste gegevens hebt verstrekt loop je bovendien het risico op een boete én moet je de bijstand terugbetalen.

Geef wijzigingen door

Het is na de aanvraag belangrijk om eventuele wijzigingen in jouw situatie altijd meteen door te geven. Zodra je de aanvraag doet voor de TOZO 4 moet je het inkomen schatten, voor de komende maanden. Dat doe je voor maximaal 6 maanden vooruit, al kan natuurlijk niemand echt in de toekomst kijken.

Blijkt later dat de inschatting die je hebt gemaakt toch niet klopt? Het is belangrijk om dat de gemeente door te geven. Dat geldt voor een eventueel lager inkomen, net als bij een hoger inkomen. En wijzigen er andere omstandigheden die van invloed zijn op de TOZO 4-voorwaarden voor aanvragen? Ook bij een verhuizing, wijziging in de gezinssamenstelling en bijvoorbeeld een verlenging van de duur van je uitkering is het belangrijk om dit meteen door te geven.

Tip: heb je bijvoorbeeld uitgesteld inkomen, zoals een eindejaarsuitkering? Ontvang je vakantiegeld, een 13e maand of doe je mee aan winstdeling? Als dat invloed heeft op je inkomen is het belangrijk dat je dit doorgeeft, zodat de gemeente er rekening mee kan houden bij het verstrekken van de uitkering.

Aan te leveren informatie

Om de TOZO 4 aan te vragen moet je de volgende informatie aanleveren:

 • Jouw gegevens

  Je levert allereerst jouw gegevens aan. Het gaat om je naam, adres en woonplaats, net als je leeftijd. Daarnaast lever je informatie aan over het aantal uren dat je in 2019 werkte in je bedrijf (voor het urencriterium) en laat je zien dat je beschikt over de vereiste vergunningen. Ten slotte maak je een berekening van het netto-inkomen dat je verwacht voor de maanden dat je de uitkering aanvraagt.

 • Het huishouden

  Je verstrekt gegevens over de samenstelling van je huishouden, waarin je in ieder geval aangeeft of je wel of geen partner hebt.

 • Je bedrijfsgegevens

  Je deelt gegevens over jouw bedrijf. Het gaat om de naam van je bedrijf, om het nummer en de datum van inschrijving bij de KvK, de rechtsvorm en een verklaring van de activiteiten of de hoofdvestiging.

 • Bewijsstukken

  Daar doe je belangrijke bewijsstukken bij, zoals een legitimatiebewijs en dat van je eventuele partner. Deel daarnaast de jaarrekening, een afschrift van de bankrekening waarop de uitkering gestort moet worden en andere noodzakelijke bewijzen om aan te tonen dat je de TOZO 4 moet aanvragen.

 • Verklaring voor de financiële problemen

  Je verklaart in de aanvraag voor de TOZO 4 dat de financiële problemen zijn ontstaan door de coronacrisis.

 • Verwachting van het inkomen

  Je verklaart dat je verwacht een inkomen te hebben dat lager is dan het sociaal minimum. Als je een partner hebt ga je daarbij uit van het gezamenlijke inkomen.

 • Verklaring van geen surseance of faillietverklaring

  Vraag je om een lening bedrijfskrediet? Dan doe je er een verklaring bij die aangeeft dat er geen sprake is van surseance van betaling of een faillietverklaring.

Tip: voor specifieke groepen zoals zorgaanbieders en studenten gelden er afwijkende voorwaarden voor de aanvraag.

TOZO in de praktijk: 3 situaties

Hoe de TOZO 4 in de praktijk uitpakt hangt af van jouw specifieke situatie. Het inkomen van je partner telt mee voor de beoordeling van de aanvraag, dus het is belangrijk om ook daar rekening mee te houden.

Pas als je als huishouden onder het sociaal minimum blijft kun je gebruik maken van de uitkering voor levensonderhoud. Je moet zelf verklaren hoe hoog het inkomen van het huishouden is, en of dit dus onder het sociaal minimum valt. De gemeente kan dit vervolgens zowel bij de aanvraag als achteraf controleren.

Jouw specifieke situatie hangt af van een groot aantal verschillende factoren. Daarom zetten we drie mogelijke situaties op een rij, waar je als zzp’er of andere zelfstandige mee te maken kunt hebben. Het blijft uiteraard belangrijk om jouw eigen situatie goed in kaart te brengen, om te bepalen of je een aanvraag voor de TOZO 4-uitkering kunt doen.

Beide partners werken als zelfstandige (zzp’er)

Ben jij zzp’er en jouw partner ook? Misschien werken jullie samen in hetzelfde bedrijf of hebben jullie beiden een zelfstandig beroep of eigen bedrijf. Houd er rekening mee dat slechts 1 van beiden de aanvraag voor aanvullende inkomensondersteuning kan indienen. De gemeente kent de eventuele uitkering privé toe, als het inkomen van een heel huishouden onder het sociaal minimum valt. Zou jij eerst een aanvraag doen, de uitkering ontvangen en zou je partner daarna een aanvraag doen? Door de uitkering komen jullie automatisch boven het sociaal minimum uit, waardoor het niet mogelijk is om nog een keer TOZO 4 aan te vragen.

Tip: de lening voor het bedrijfskapitaal kun je wél twee keer aanvragen, als jullie beiden een eigen bedrijf hebben of een zelfstandig beroep uitvoeren. Het is wel belangrijk om als partners bij de aanvragen van beiden mee te tekenen.

Als huishouden kun je met de TOZO 4-uitkering maximaal uitkomen op het sociaal minimum. Verdienen jullie sámen minder dan dit sociaal minimum? Alleen in dat geval is het mogelijk om gebruik te maken van de uitkering.

Werkt één van beiden in loondienst en komen jullie samen daardoor boven het sociaal minimum uit? Door de partnerinkomenstoets kun je als zzp’er geen gebruik maken van de TOZO 4. Zelfs als je helemaal geen inkomsten hebt uit jouw bedrijf of zelfstandig beroep kun je daarvoor geen aanspraak maken op de tegemoetkoming.

Meer inkomen dan vooraf ingeschat

Het is bij de aanvraag voor de TOZO 4 belangrijk om jouw inkomen in te schatten, voor de komende maanden (tot maximaal 6 maanden vooruit). Uiteraard kun je op dat moment nog niet met zekerheid zeggen hoe hoog de inkomsten daadwerkelijk zullen zijn, omdat niemand de toekomst kan voorspellen.

Zodra er een wijziging plaatsvindt of je bijvoorbeeld een meevaller (of tegenvaller) hebt is het belangrijk om dit door te geven aan de gemeente. Geef aan dat je meer (of minder) inkomsten hebt, omdat dit van invloed kan zijn op de TOZO 4 die je ontvangt. Indien de inkomsten regelmatig wisselen is het mogelijk om daarmee afspraken te maken met de gemeente, bijvoorbeeld om dit steeds aan het eind van de maand opnieuw door te geven.

Als je weer kunt starten met jouw onderneming kan het best lastig zijn om in te schatten hoeveel je (weer) gaat verdienen. Je kunt de gemeente bijvoorbeeld iedere maand een nieuwe schatting doorgeven of achteraf rapporteren wat je hebt weten te realiseren. Ondertussen kun je er alvast rekening mee houden dat je bij inkomsten hoger dan het sociaal minimum geen recht meer hebt op de TOZO 4.

Indien later blijkt dat de inkomsten inderdaad hoger waren dan het sociaal minimum moet je de TOZO 4 over die periode terug betalen. En zijn je inkomsten hoger geweest dan verwacht, maar onder het sociaal minimum? De gemeente vult dit aan tot het minimum. Als je gedeeltelijk zelf inkomsten hebt gehad wordt dit in mindering gebracht op de uitkering waar je recht op hebt.

Tip: ga uit van het sociaal minimum en vergelijk jouw inkomsten daarmee, ook als je die alleen nog maar verwacht. Zorg ervoor dat je eventuele inkomsten boven jouw verwachting apart zet, omdat je een bedrag gelijk daaraan moet terugbetalen aan steun. Dus had je verwacht €0 omzet te draaien in een maand, maar blijkt dat €500 te zijn? Die €500 moet je straks terugbetalen als je volledige TOZO 4 krijgt. Houd dat bedrag dus alvast apart, om straks niet (verder) in de problemen te komen.

Zelfstandig én inkomen uit loondienst

Ben je zelfstandig ondernemer én heb je een inkomen uit loondienst? Ook dan kun je mogelijk gebruik maken van de TOZO 4. Het gaat om een privé-uitkering tot aan het sociaal minimum, die daarom ook geldt voor een combinatie van zzp’ers en medewerkers in loondienst.

De uitkering is een aanvulling tot het sociaal minimum, bovenop de bedragen die je als zzp’er én in loondienst verdient. Werk je bijvoorbeeld een paar dagen in de week en verdien je daarmee €500 per maand? Dat is geen reden om je de TOZO 4 niet toe te zeggen als zelfstandige. Als je als zzp’er bijvoorbeeld helemaal niets verdient in de periode van 1 april tot en met 30 juni kun je gewoon gedeeltelijk gebruik maken van de uitkering.

Je kunt de TOZO 4 gebruiken als een aanvulling tot het sociaal minimum, bovenop het inkomen dat je als (gedeeltelijk) ondernemer verdient. Het is een aanpassing op de bijstandsuitkering, die er normaal gesproken ook voor iedereen is. Dat je (deels) in loondienst bent maakt wat dat betreft dus niet uit.

Hoe hoog is mijn TOZO-uitkering?

Benieuwd hoe hoog de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers in jouw geval is? De hoogte van de TOZO-uitkering hangt af van onder andere je leeftijd, de gezinssituatie en hoeveel omzet je eventueel nog maakt als zzp’er. We zetten de verschillende bedragen voor je op een rij, zoals die gelden vanaf 1 april 2021.

  Alleenstaande

  Als alleenstaande heb je recht op €1.075,44 per maand, omdat dit geldt als het sociaal minimum. Het is daarbij belangrijk dat je een leeftijd hebt tussen de 21 jaar en de AOW-leeftijd.

  Gehuwden en daarmee gelijkgestelden vanaf 21 jaar tot de AOW-leeftijd

  Voor gehuwden geldt een maximale uitkering van €1.536,34 per maand. Dit is opnieuw het sociaal minimum, voor partners. Het is opnieuw belangrijk dat jullie beiden een leeftijd hebben tussen de 21 jaar en de AOW-leeftijd.

  Gehuwden en daarmee gelijkgestelden met 1 echtgenoot vanaf de AOW-leeftijd

  Heeft één van de partners de AOW-leeftijd al bereikt? Dan is er een maximale uitkering beschikbaar van €1.620,74 per maand.

Houd er rekening mee dat het gaat om de maximale bedragen, die gelden op het moment dat je helemaal geen omzet of inkomsten meer hebt. Dus maak je nog een beetje omzet met jouw bedrijf of heb je inkomsten uit loondienst? Dat zal de gemeente in mindering brengen op de uitkering die je aan de andere kant ontvangt.

Gaat het om bruto of netto bedragen?

De TOZO 4 is gebaseerd op netto bedragen. Dat betekent dat je het bedrag aan aanvulling op je levensonderhoud krijgt overgemaakt, zonder dat je daar nog belasting over moet betalen. Het netto-bedrag kun je volledig uitgeven, bijvoorbeeld aan huur, andere vaste lasten en wat je nog meer moet betalen. Je hoeft geen rekening te houden met inkomstenbelasting.

De TOZO 4 is een privé-uitkering die je ontvangt, die wat dat betreft los staat van het bedrijf dat je als zzp’er hebt. Dat betekent dat je de uitkering niet in de administratie hoeft op te nemen. Bovendien hoef je geen btw te berekenen en geen inkomstenbelasting te reserveren. Het is in plaats daarvan een aanvulling die je volledig kunt gebruiken om de kosten te betalen zoals je die hebt.

Jongeren zonder kinderen

Voor jongeren gelden afwijkende bedragen. Het gaat om iedereen vanaf 18 tot 21 jaar, waarbij er onderscheid wordt gemaakt tussen de groepen mét en zónder kinderen.

Heb je geen kinderen en ben je 18, 19 of 20 jaar? Dan gelden de volgende bedragen:

 • Alleenstaande van 18, 19 of 20 jaar

  Als alleenstaande heb je recht op €265,49 per maand, omdat dit geldt als het sociaal minimum.

 • Gehuwden en daarmee gelijkgestelden van 18, 19 of 20 jaar

  Voor gehuwden geldt een maximale uitkering van €530,98 per maand. Dit is opnieuw het sociaal minimum, voor partners.

 • Gehuwden en daarmee gelijkgestelden met 1 echtgenoot vanaf 21 jaar

  Is een van beide partners 21 jaar of ouder? Dan is er een maximale uitkering beschikbaar van €1.033,66 per maand.

De overheid gaat er bij jongeren tot 21 jaar vanuit dat zij minder kosten maken dan iedereen boven die leeftijd. Er is vaak nog geen sprake van een eigen woning en andere vaste lasten. Het sociaal minimum ligt voor deze groep daarom een stuk lager.

Ben je zzp’er, heb je een eigen bedrijf én een eigen woning en maak je daarom veel meer kosten? Je hebt helaas geen recht op een hogere uitkering. Je zal het moeten doen met de lage uitkering van een paar honderd tot ongeveer duizend euro, afhankelijk van of je alleenstaand of getrouwd bent en wellicht een partner hebt die ouder is dan 21 jaar.

Jongeren met kinderen

Voor jongeren mét kinderen gelden enigszins afwijkende bedragen. Voor alleenstaanden is er geen verschil, maar dat is anders voor gehuwden:

 • Alleenstaande van 18, 19 of 20 jaar

  Als alleenstaande heb je recht op €265,49 per maand, omdat dit geldt als het sociaal minimum.

 • Gehuwden en daarmee gelijkgestelden van 18, 19 of 20 jaar

  Voor gehuwden geldt een maximale uitkering van €838,25 per maand. Dit is opnieuw het sociaal minimum, voor partners.

 • Gehuwden en daarmee gelijkgestelden met 1 echtgenoot vanaf 21 jaar

  Is een van beide partners 21 jaar of ouder? Dan is er een maximale uitkering beschikbaar van €1.340,93 per maand.

De normbedragen zoals de overheid die heeft vastgesteld voor de TOZO 4 zijn gebaseerd op de Participatiewet. Dat betekent dat je een aanvulling krijgt tot het sociaal minimum, dus het niveau van bijstand in Nederland.

TOZO 4 uitkering terugbetalen

Heb je een te hoge TOZO 4-uitkering ontvangen of blijkt bij een controle door de gemeente dat je daar helemaal geen recht op had? Het is belangrijk om het bedrag op tijd terug te betalen. De gemeente moet na afloop van het kalenderjaar berekenen hoeveel tegemoetkoming je hebt ontvangen, om daar loonbelasting en premie volksverzekeringen over af te dragen. De gemeente kan die premies en belasting aan je doorberekenen als je de vordering over het teveel ontvangen bedrag niet voor 31 december van dat kalenderjaar heeft terugbetaald.

Probeer er daarom altijd voor te zorgen dat je eventueel te veel ontvangen steun apart houdt. Merk je dat je tóch omzet hebt, ook al had je dat niet verwacht? Of heb je méér omzet dan je dacht en kom je daarmee uit boven het sociaal minimum? Houd het bedrag dat je aan steun ontvangt zoveel mogelijk apart, zodat je dit meteen terug kunt betalen op het moment dat de gemeente daarom vraagt. Of beter nog, geef aan dat je meer hebt ontvangen dan waar je recht op hebt en maak het terug over zodra de gemeente daarom vraagt.

En is het je niet helemaal duidelijk of je nog recht hebt op de TOZO 4, bijvoorbeeld omdat de inkomsten weer toenemen en je over de maanden april, mei en juni daardoor meer hebt verdiend dan je vooraf dacht? Het is verstandig om even contact op te nemen met de gemeente waar je de aanvraag deed. Vraag ze naar de situatie, houd de bedragen zoveel mogelijk apart en voorkom dat je achteraf bedragen terug moet betalen waar je geen rekening meer mee had gehouden.

Esther toont de app

Enthousiast? Ervaar zelf
het gemak van MoneyMonk

Stap nu over van boekhouden in Excel naar ons gebruiksvriendelijke boekhoudprogramma!